Chuẩn mực chính trị là gì?

1. Khái niệm chuẩn mực chính trị

Cùng với sự ra đời và phát triển của tư tưởng dân chủ, nhất là cùng với các cuộc cách mạng dân chủ, chính trị dần trở thành công việc của nhiều tầng lớp nhân dân. Trong các chính phủ dân chủ, mọi công dân đều có quyền tham gia vào đời sống chính trị; Tuy nhiên, mức độ tham gia phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và tư tưởng của công dân. Sự tham gia chính trị chỉ thực sự ở những quốc gia có nền dân chủ thực sự và nó chỉ mang tính hình thức ở những quốc gia mà chế độ dân chủ chỉ mang tính hình thức.

Khi các giai cấp, các đảng phái và các nhóm xã hội khác nhau tham gia vào đời sống chính trị của xã hội dưới hình thức hoạt động chính trị, thì mục tiêu cuối cùng của họ là tìm mọi cách để nắm bắt sức mạnh chính trị, do đó, áp đặt ý chí của giai cấp mình trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tuy nhiên, quyền lực chính trị không phải là thứ có thể phân chia cho tất cả các giai cấp và đảng phái. Theo cách nhìn của chủ nghĩa Mác, quyền lực chính trị có cơ sở xã hội là quyền lực kinh tế. giai cấp thống trị về kinh tế mới thực sự là giai cấp thống trị; bởi vì quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu quyết định sự phân chia quyền lực chính trị. Hệ tư tưởng của giai cấp chính trị là như sau:

Chuẩn mực chính trị là hệ thống các quy tắc, yêu cầu được thiết lập nhằm điều chỉnh, hài hòa mối quan hệ chính trị – quyền lực giữa các giai cấp, các đảng phái chính trị và các nhóm chính trị khác nhau trong một xã hội, hiệp hội nhất định hoặc để thiết lập quan hệ chính trị, ngoại giao giữa các quốc gia.

Một số câu hỏi lý thuyết về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong quá trình Đảng lãnh đạo

Việc xác định tiêu chuẩn chính trị như trên bao hàm cả hai khía cạnh: tiêu chuẩn chính trị bên trong và tiêu chuẩn chính trị bên ngoài.

tiêu chuẩn chính trịnước ối Đó là tập hợp các chuẩn mực, yêu cầu, đòi hỏi được thiết lập để điều chỉnh, hài hòa mối quan hệ chính trị – quyền lực giữa các giai cấp, các đảng chính trị, các nhóm chính trị trong một quốc gia. (hướng vào trong). Nó có vai trò tạo lập và duy trì sự cân bằng tương đối trong cán cân cơ cấu quyền lực chính trị của một quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

tiêu chuẩn chính trịnước ối Đó là tập hợp các nguyên tắc ngoại giao, quy tắc giao tiếp, ứng xử quốc tế, điều ước quốc tế, hiệp ước, hiệp định được ký kết giữa các quốc gia nhằm thiết lập quan hệ chính trị – ngoại giao giữa hai quốc gia hoặc nhóm quốc gia với nhau. (bề ngoài). Nếu các quy tắc chính sách đối ngoại thiết lập các mối quan hệ chính trị giữa Nhà nước này với Nhà nước khác, thì đó là mối quan hệ chính trị. song phương-, Nếu bạn thiết lập một mối quan hệ chính trị giữa một quốc gia và một nhóm các quốc gia hoặc giữa các nhóm quốc gia, thì đó là một mối quan hệ chính trị. đa phương.

Ý nghĩa, bản chất và sự vận dụng của chuẩn mực chính trịtính chất tương tựnước ối: Với sự thay đổi cơ cấu quyền lực chính trị trong xã hội, có những quy phạm chính trị chỉ có thể giữ nguyên chức năng và tác dụng của chúng trong một thời gian nhất định hoặc trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Chuẩn mực chính trị của một giai cấp, một đảng chỉ thực sự phát huy vai trò, hiệu quả của nó khi giai cấp, đảng đó nắm chính quyền, điều hành bộ máy nhà nước. Nhưng khi giai cấp, đảng phái đó thua trong bầu cử, rời bỏ vũ đài chính trị, giao quyền lực chính trị, giao bộ máy nhà nước cho giai cấp, đảng phái khác, thì các chuẩn mực chính trị của nó cũng mất đi toàn bộ hoặc một phần ý nghĩa.

2. Mối quan hệ giữa chuẩn mực chính trị và pháp TNHH

Pháp TNHH là một trong những hình thức cụ thể của biểu hiện chính trị. Đường lối, chính sách của giai cấp thống trị luôn giữ vai trò định hướng cho pháp TNHH. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, vì vậy đường lối chính trị trước hết được thể hiện trong các chính sách kinh tế. Các chính sách này được cụ thể hóa trong pháp TNHH mang tính quy phạm chung và thống nhất trong toàn xã hội. Ngoài ra, pháp TNHH còn là sự thể hiện mối quan hệ giữa các giai cấp, các lực lượng khác nhau trong xã hội trên mọi lĩnh vực. Như vậy, pháp TNHH không chỉ phản ánh chính sách kinh tế mà còn phản ánh quan hệ giai cấp, sự so sánh giai cấp, tính chất và mức độ đấu tranh giai cấp.

Chuẩn mực chính trị phản ánh quan hệ giữa các giai cấp trên thế giới, tạo ra trật tự cho thế giới đó và tìm ra lý do tồn tại trong đó. Nó ra đời, tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, nó có ảnh hưởng lớn đến xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến cả những thiết chế phi tôn giáo như gia đình, văn hóa, đạo đức, nhà nước…

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765