Chủ quyền quốc gia là gì?

Chủ quyền quốc gia là gì?

Chủ quyền quốc gia có thể được hiểu theo các cách sau:

– Theo ROBERT BECKMAN và DAGMAR BUTTE: “Chủ quyền là toàn quyền thực hiện quyền lực chính trị tối cao đối với một lãnh thổ xác định (vùng đất, vùng trời và một số vùng biển như lãnh hải) và con người bên trong lãnh thổ đó. Không một Quốc gia nào khác có thể có quyền lực chính trị chính thức trong Quốc gia đó. Vì vậy, chủ quyền có quan hệ mật thiết với khái niệm độc lập chính trị.”

– Chủ quyền là quyền lực không phụ thuộc vào một khu vực địa lý và được thể hiện ở quyền điều hành và thiết lập TNHH pháp của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, đối với những khu vực được TNHH pháp quốc tế chỉ định là di sản chung của nhân loại, các quốc gia chỉ có một số quyền chủ quyền nhất định như chủ quyền toàn phần hoặc hạn chế hoặc không có chủ quyền.

Chủ quyền quốc gia còn được hiểu là quyền riêng biệt, tuyệt đối và đầy đủ của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của mình. Nói cách khác, chủ quyền là quyền làm chủ, quyền tự định đoạt một đối tượng, một khu vực và toàn vẹn lãnh thổ đó bằng bất cứ giá nào, bằng mọi nguồn lực và bằng mọi phương tiện.

Lãnh thổ quốc gia bao gồm: một phần diện tích đất liền, vùng biển, vùng trời (khoảng không gian phía trên diện tích đất liền của quốc gia đó) và lãnh thổ đặc biệt.

Như vậy, chủ quyền quốc gia hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là quyền làm chủ đối với nhà nước, đồng thời là thuộc tính chính trị – pháp lý không thể tách rời khỏi quốc gia đó.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765