Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng đối với Một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:


Một là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Sản xuất và chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử và máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống)…

Thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận chuyển nước; vận tải hàng không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý lữ hành, kinh doanh lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến việc quảng bá và tổ chức các tour du lịch…

Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất sản phẩm CNHT được ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định. quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệpgia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 chưa nộp NSNN và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2020. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số thuế phải nộp năm 2020 của hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế. Hộ, cá nhân kinh doanh nộp số thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đối với tiền thuê đấtgia hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày nộp tiền thuê đất của kỳ đầu tiên theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 8/4/2020. Theo Bộ Tài chính, 98% doanh nghiệp sẽ được giãn nộp thuế, tiền thuê đất.

Nguồn: báo vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765