Cắt người phụ thuộc ở công ty cũ

Công văn số 6460/CT-HTr quy định, trường hợp trong năm người lao động có thay đổi nơi làm việc thì tính giảm trừ cho người phụ thuộc như sau:

“- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành dịch vụ thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của dịch vụ thu nhập cá nhân Thuế. và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh.

+ Tại điểm i khoản 1 Điều 9 quy định về giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc một lần duy nhất trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, địa điểm kinh doanh thì việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h.2.1.1.1, điểm. h, khoản 1, Điều này.”

PINGGOCách thành lập doanh nghiệp vốn ít, tại nhà, hỗ trợ đẩy đơn hàng ngàyKiếm thu nhập dễ dàng, nguồn hàng uy tín, hỗ trợ CTV, chiết khấu lên đến 66% ĐĂNG KÝ NGAY

– Căn cứ Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính của Tài chính. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của dịch vụ Quản lý thuế; dịch vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của dịch vụ quản lý thuế và Nghị định số 83/3013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

+ Tại tiết a.3 và tiết a.4.1 khoản 3 Điều 21 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về kê khai ra quyết định nộp thuế và các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

“Điều 21.…

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16…

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm lập tờ khai quyết toán thuế nếu phát sinh số thuế phải nộp, tiền thuê nhà nộp thừa đề nghị hoàn hoặc xóa trong kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế, bù trừ vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (tháng) trở lên tại một đơn vị nhưng có thêm thu nhập vãng lai trong năm ở nơi khác mà mức thu nhập bình quân tháng không quá 10 (mười) triệu đồng thì người trả thu nhập đã khấu trừ thuế tại nguồn với thuế suất 10%.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy phí đóng mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trên số tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế. cho khoản thu nhập này.

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương; tiền công do ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền giải quyết, kể cả khi chưa làm việc đủ 12 tháng. (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại tổ chức, cá nhân tại thời điểm ủy quyền giải quyết. , kể cả trường hợp bạn không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm và có thu nhập vãng lai tại nơi khác được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế 10% mà không phải quyết toán phần thu nhập này.

Cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm, khi người lao động được ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập và số thuế. khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc sau:

– Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG tại Hà Nội (gọi tắt là Chi nhánh) trong năm có một số lao động được điều chuyển từ Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG (gọi tắt là Công ty). công ty) đến chi nhánh làm việc. Trường hợp chi nhánh ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và trực tiếp chi trả thu nhập cho người lao động khi nhận điều động thì người lao động phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu đến chi nhánh. Cơ quan cho phép Chi nhánh đăng ký người phụ thuộc cho người lao động với cơ quan quản lý thuế trực tiếp (Cục Thuế TP. Hà Nội) theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

– Nhân viên chuyển công ty sang chi nhánh có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, trong năm có thu nhập tại 2 nơi: trụ sở chính (Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG) và tại chi nhánh. thì tự quyết toán thuế TNCN theo quy định tại tiết a3 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định. a4 Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC nêu trên…

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG Hà Nội biết và thực hiện.”

Như vậy, nếu bạn chuyển từ công ty cũ sang công ty mới và công ty mới có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và trực tiếp trả thu nhập cho bạn thì khi tiếp nhận bạn phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu. cho công ty để công ty đăng ký người phụ thuộc cho người lao động với cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765