Cập nhật mới nhất về văn hóa công sở và đạo đức công chức thuế

Văn hóa công sở và đạo đức công chức thuế cập nhật mới nhất
Văn hóa công sở và đạo đức công chức thuế cập nhật mới nhất

Văn phòng là nơi hàng ngày cán bộ đến làm việc, liên hệ, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và những người có liên quan. Vì vậy, từ nề nếp đến tác phong làm việc, ứng xử giao tiếp của cán bộ trong công sở đều ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan, sự đoàn kết, hiệu lực, hiệu quả công việc. Văn hóa công sở trong ngành Thuế được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực ứng xử giữa cán bộ với người nộp thuế và giữa các cán bộ với nhau, phát huy hết khả năng của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động công vụ. dịch vụ. Khi văn hóa công sở của cán bộ thuế được nâng cao thì thang đo văn hóa ứng xử của người nộp thuế cũng sẽ được nâng cao, từ đó công tác quản lý thuế mới có cơ sở để nâng cao hiệu quả.

Để đáp ứng yêu cầu trên, ngày 27/12/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-TCT thay thế Quyết định số 1508/QĐ-TCT ngày 25/10/2007 ban hành. chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công chức, viên chức ngành thuế. Việc thay đổi, bổ sung chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức cán bộ, công chức ngành thuế trong giai đoạn hiện nay xuất phát từ nhiệm vụ của ngành Thuế thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Phù hợp với chiến lược hội nhập kinh tế khu vực và trình độ quản lý thuế của Việt Nam tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành thuế cần nguồn nhân lực chất lượng. Đó là một trong ba nền tảng quan trọng với một thể chế chính trị đồng bộ và khả thi – một hệ thống máy tính tích hợp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là: Môi trường làm việc, cách bài trí của cơ quan thuế chưa phù hợp với một nền hành chính dân chủ, hiện đại, gắn bó. mọi người. Một bộ phận không nhỏ cán bộ thuế, có nơi, có lúc thái độ làm việc chưa nghiêm túc; còn đùn đẩy trách nhiệm, xử lý công việc chưa tốt hoặc thờ ơ, thiếu tế nhị trong giao tiếp với người nộp thuế. Mặt khác, theo Quyết định số 1508/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế quy định cơ bản những nội dung cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện và chấp hành theo quy định của nhà nước; cho người nộp thuế; đến đồng nghiệp; nhưng còn một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế; theo quy định của TNHH Viên chức số 22/2008/QH12 và các văn bản quy phạm pháp TNHH khác. Vấn đề tăng cường kỷ TNHH công chức thuế trong giai đoạn hiện nay do tác động của nhiều nguyên nhân. Trong một thời gian dài, cơ chế “thu thuế” được thực hiện, cho đến khi nó được thay thế bằng cơ chế “nộp thuế”. , tự nộp. cơ chế nộp thuế, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của Người nộp thuế. Cơ quan thuế coi người nộp thuế là đối tượng phục vụ. Người nộp thuế là người bạn đồng hành của cơ quan thuế trong việc áp dụng pháp TNHH thuế. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế có nơi, có lúc còn xảy ra tiêu cực trong cán bộ, công chức thuế như vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức thuế. , hách dịch, hách dịch, vòi vĩnh, lãng phí; thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế…) làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và người nộp thuế, ảnh hưởng đến chuẩn mực và sự phát triển của ngành Thuế. Vì vậy, việc lập lại kỷ cương, xây dựng tác phong chuẩn mực của cán bộ thuế trong hoạt động công vụ vừa là yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, phù hợp với quy định mới của pháp TNHH thuế. nhằm thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, đồng thời khắc phục những yếu kém, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ công chức thuế. Qua đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện, hành vi gây rối, sách nhiễu, tham nhũng, vi phạm pháp TNHH trong thi hành công vụ. đồng thời là công cụ để ngành Thuế xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng và bảo vệ hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của ngành Thuế.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765