Cách tính tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân là người nộp thuế khai và nộp thuế đúng thời hạn.

th?id=OIP

1. 7 trường hợp chậm nộp thuế

Khoản 1 Điều 59 TNHH Quản lý thuế 2019 quy định về thời gian chậm nộp tiền thuế bao gồm:

– Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn xác định trên thông báo của cơ quan thuế, thời hạn xác lập trong nghị quyết về thuế hoặc văn bản xử lý của cơ quan thuế. .
– Người nộp thuế khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác kiểm tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền lãi. bị truy thu đối với khoản thuế bổ sung phải nộp. Thời hạn tính tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của cơ quan hải quan nước xuất xứ. rõ ràng.

– Trường hợp hoàn thuế lũy tiến quy định tại khoản 5 mục 124 TNHH quản lý thuế 2019.
– Người nộp thuế khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế bị khai hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh thấy số thuế bị khai là nhỏ. Số tiền thuế được hoàn phải nộp một khoản lãi mặc định tương ứng với số tiền được hoàn. số tiền thuế phải thu hồi kể từ ngày ngân sách nhà nước hoàn trả.

– Trường hợp người nộp thuế không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy thu thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 137 TNHH Quản lý thuế 2019.
– Trường hợp người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thuế đối với hành vi quy định tại tiểu mục 3 và khoản 4 Điều 142 TNHH quản lý thuế 2019. – Tổ chức, cơ quan được cơ quan quản lý thuế ủy quyền nếu người nộp thuế chịu trách nhiệm đối với số tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân sách Nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp tương ứng với số tiền chậm nộp.

2. Cách tính phí chậm nộp

Khoản 2 Điều 59 TNHH Quản lý thu 2019 quy định về phạt chậm nộp và thời hạn tính lãi chậm nộp như sau:

“a) Lãi suất không trả được là 0,03%/ngày tính trên số tiền không trả được;

b) Thời điểm tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này cho đến ngày trước ngày người nợ thuế, người được hoàn thuế hoặc tăng thuế đối với số tiền thuế phải nộp bổ sung, tiền thuế khoán, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước”.
Do đó, tiền lãi mặc định trong 1 ngày được tính như sau:

Mức phạt chậm nộp 1 ngày = 0,03% x số tiền thuế chậm nộp

3. 4 trường hợp không tính lãi chậm nộp

Mục 5 TNHH quản lý doanh thu 2019 quy định các trường hợp không tính lãi chậm nộp bao gồm:

– Người nộp thuế cung cấp dịch vụ, hàng hóa do ngân sách nhà nước chi trả, kể cả nhà thầu phụ ghi trong hợp đồng ký với chủ đầu tư do chủ đầu tư trực tiếp nộp thuế nhưng chưa được chủ đầu tư nộp thuế. Số thuế truy thu, không bao gồm tiền lãi truy thu là tổng số tiền thuế phải nộp ngân sách của người nộp thuế nhưng không vượt quá số ngân sách chưa nộp.
Tài sản được giám định, phân tích để xác định chính xác số thuế phải nộp thì không tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định, phân tích.

– Hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan sẽ không bị tính phí nếu chưa có giá chính thức.
– Hàng hóa đã có hiệu lực thanh toán và hàng hóa điều chỉnh bổ sung chưa được xác định trị giá hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan sẽ không phải trả lãi chậm nộp trong thời gian không xác định. cộng vào trị giá hải quan.

Lưu ý: Không tính lãi đối với các khoản thanh toán trễ do khoanh nợ theo Mục 83 của Đạo TNHH Quản lý Doanh thu 2019.

4. Khi nào thì được miễn nợ?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 59 TNHH Quản lý thuế 2019, về nguyên tắc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp nhưng được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng, bao gồm:

– Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng.
– Các trường hợp bất khả kháng khác do chính phủ quy định.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765