Các trường hợp miễn nhiệm đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân do nhân dân bầu ra. Vậy, đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm trong những trường hợp nào?

th?id=OIP

1. Khi nào bãi nhiệm đại biểu Quốc hội?

Theo Điều 2 và Điều 7, Hiến pháp 2013 quy định:

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Theo quy định trên, khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu Quốc hội sẽ bị bãi nhiệm.

2. Các trường hợp miễn nhiệm đại biểu Quốc hội

Hiện nay, quy định về việc miễn nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 40 TNHH Tổ chức Quốc hội 2014.

Như vậy, một đại biểu Quốc hội bị cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
Trường hợp đại biểu Quốc hội bị Quốc hội bãi nhiệm: việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
Trong trường hợp cử tri biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội: Việc bãi nhiệm được thực hiện theo trình tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

3. Thẩm quyền luận tội người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Điều 11 TNHH Tổ chức Quốc hội 2014 quy định, Quốc hội bãi nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của TNHH Quốc hội. Người giữ chức vụ quyền hạn có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765