Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới

Có thể nói, công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển, nó mở ra một trang mới trong sản xuất vật chất và trong đời sống văn hóa – xã hội của đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Nêu tác động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Tên của chàng trai bán hoa là gì?

1. Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là sự chuyển đổi triệt để, triệt để hầu hết các hoạt động sản xuất từ ​​lao động thủ công sang sử dụng rộng rãi lao động phổ thông trên cơ sở phát triển công nghiệp.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội.

Vì vậy, CNH, HĐH hiện nay là sự chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội từ lao động thủ công là chủ yếu sang hoạt động kinh tế – xã hội và kinh tế do lao động phổ thông chi phối. Năng suất lao động xã hội. Có thể thấy, CNH, HĐH theo quan niệm mới không còn giới hạn ở trình độ sản xuất và lực lượng kỹ thuật thuần túy mà giống như quan niệm công nhân công nghiệp trước đây, chỉ chuyển từ lao động chân tay sang lao động chân tay máy móc.

2. Tác động của công nghiệp hóa

Vậy vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động to lớn và sâu rộng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

  • Tạo điều kiện phát triển năng suất, tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.
  • Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo điều kiện củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường quan hệ giữa công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức.
  • Tạo điều kiện hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, phát triển nền văn hóa tiên tiến, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Có cơ sở vật chất và công nghệ tốt, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

3. Các loại hình công nghiệp hóa

Cho đến nay, công nghiệp hóa được tiến hành dưới nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, nhưng có thể tạm chia thành hai loại:

Loại thứ nhất là CNH truyền thống bao gồm: CNH cổ điển xảy ra ở các nước phương Tây từ cuối thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20, một số nước đã hoàn thiện và công nghiệp hóa. Các nước xã hội chủ nghĩa thế kỷ 20.

Thứ hai là kiểu công nghiệp hóa mới bắt đầu từ những năm 1960 và vẫn đang tiếp diễn.
Từ những mặt tiêu cực, trở ngại của CNH cổ điển và những kinh nghiệm thành công của CNH theo con đường mới ở một số nước, các nhà chiến lược CNH của nhiều nước nghiên cứu và thực hiện CNH kiểu mới không chỉ rút ngắn thời gian mà còn thích ứng với thế giới. Yêu cầu của thời kỳ kinh tế mới, kinh tế tri thức và phát triển bền vững.

Các quốc gia có thể có các yêu cầu khác nhau đối với công nghiệp hóa mới, nhưng nhìn chung sẽ không vượt quá các yêu cầu sau:

  • Khắc phục những khiếm khuyết của công nghiệp hóa cổ điển (lão hóa, bất công xã hội, lãng phí nguyên liệu, hủy hoại môi trường).
  • Sự kết hợp giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển song song kinh tế và công nghệ, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ cao, hấp thụ kinh tế tri thức.
  • Phát triển bền vững, coi trọng kinh tế, xã hội và môi trường.
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765