Biên bản rút chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho cá nhân ghi nhận việc chấp hành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Và để có thêm thông tin về hồ sơ rút hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bạn hãy đọc và theo dõi bài viết sau đây.

Bao Viet Chung Tu Khong Tru Thue Tncn La Nao1 768x663
Biên bản rút chứng từ khấu trừ thuế TNCN

1. Biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là chứng từ xác nhận việc trả thu nhập về việc khấu trừ số thuế phải nộp từ thu nhập của người lao động (người nộp thuế) trước khi trả thu nhập theo yêu cầu của cá nhân thuộc đối tượng khấu trừ của tổ chức, cá nhân. cá nhân .

Tương tự như quy định về hóa đơn, các phiếu khấu trừ thuế phải được sử dụng theo đúng thứ tự (thấp nhất đến cao nhất và theo thứ tự thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12). Lưu ý không được xóa trùng số thứ tự, trùng ký hiệu, trùng dữ liệu.

2. Ý nghĩa của biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, theo đó:

+ Là một phần của hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế (theo Phụ lục I ban hành chung với cơ quan thuế). Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

+ Thể hiện thu nhập và số thuế cá nhân phải nộp. Bằng cách này, người nộp thuế có thể biết liệu họ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không và liệu các khoản khấu trừ thuế của công ty có chính xác hay không.

+ Là chứng từ chứng minh công ty đã thu thuế của người lao động để nộp cho nhà nước. Loại giấy tờ này có thể chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

+ Thể hiện tổng số thuế thu nhập cá nhân đã nộp, đúng hay chưa, thừa hay thiếu để cơ quan thuế hoàn trả hoặc truy thu theo quy định của pháp dịch vụ.

3. Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập tại thời điểm tổ chức, cá nhân nộp thuế khấu trừ thuế TNCN.

Biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải được giao cho người bị khấu trừ thu nhập. Thời điểm phát hành biên lai giữ lại IRPF là khi cá nhân yêu cầu Gửi cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho mình.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân có thể ở dạng giấy hoặc điện tử với đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp dịch vụ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2022, khi Nghị định 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tất cả các công ty, tổ chức và cá nhân phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử bản gốc.

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử nhưng vẫn phải đảm bảo chứng từ đó có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Chứng từ khấu lưu IRPF phải được hiển thị đầy đủ và chính xác, đảm bảo rằng chúng không dẫn đến cách hiểu sai lệch để mọi người có thể đọc được.

Đối với số chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân Khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP xác định:

– Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng làm việc dưới 3 tháng: Cấp hóa đơn cho từng lần khấu trừ hoặc cấp 01 chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ trong kỳ tính thuế.

– Cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: Chỉ cấp 01 hóa đơn khấu trừ trong kỳ tính thuế cho cá nhân.

4. Cách xử lý hồ sơ khấu trừ thuế tự in có lỗi

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC, trường hợp chứng từ khấu trừ thuế tự in sai sẽ bị xử lý như sau:

thời gian khám phá Sự đối đãi
Bằng chứng viết sai nhưng chưa được giao

– Gạch chéo 2 liên cần hủy rồi lập chứng từ khấu trừ mới.

– Phải lưu đầy đủ bản sao của số chứng từ khấu trừ.

Chứng từ viết sai đã được xé và giao – Lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày của biên lai khấu trừ sai có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập,

– Đồng thời, yêu cầu người nhận thu nhập trả lại biên lai thu nhập đã lập sai (của người bị khấu trừ) cho đơn vị chi trả thu nhập để lưu hồ sơ.

– Sau đó lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp dịch vụ về số chứng từ khấu trừ đã hủy.

5. Giấy rút chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuế, sau đó phát hiện sai thì phải cấp lại chứng từ khấu trừ và cơ quan chi trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ thông tin sai, số. , ngày giờ không chính xác. lập chứng từ khấu trừ có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người nhận thu nhập nộp lại chứng từ đã lập sai (chuyển cho người khấu trừ) cho đơn vị chi trả thu nhập để lưu cùng hồ sơ. Sau khi thu hồi chứng từ khấu trừ lập sai, đơn vị chi trả thu nhập phải lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và sẽ trả lời trước pháp dịch vụ về số chứng từ khấu trừ đã hủy.

6. Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Để hủy chứng từ giữ lại IRPF, công ty phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Khi công ty không còn nhu cầu sử dụng biên lai khấu lưu IRPF, hãy chuẩn bị một tệp bao gồm:

  • Công văn đề nghị hủy biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN muốn hủy

Bước 2: Nộp hồ sơ và làm thủ tục tại nhà in Kho bạc

Bước 3: Thông báo số lượng chứng từ bị hủy trong báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ IRPF

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN chưa sử dụng, bị hư hỏng thì công ty phải gạch bỏ, lưu giữ và liệt kê vào cột loại trừ trong kỳ kê khai sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu CTT25/AC) và gửi trực tiếp cho cơ quan cơ quan thuế theo quy định

7. Câu hỏi thường gặp

7.1. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân BẰNG?

Theo Công văn 2455/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế, kể từ ngày 01/07/2022, cơ quan thuế sẽ không bán chứng từ khấu trừ IRPF do cơ quan thuế đặt in nữa; Các trường hợp còn hóa đơn khấu trừ mua hàng của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng.
Vì vậy, hiện nay, Doanh nghiệp, tổ chức không thể làm thủ tục lấy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế.

7.2. Các bước mua hóa đơn khấu trừ thuế thu nhập điện tử như thế nào?

Bước 1: Doanh nghiệp tham khảo và chọn mua gói chứng từ khấu trừ thuế thu nhập điện tử phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Bước 2: Cung cấp dịch vụ đăng ký tài liệu và nhân viên kinh doanh phần mềm bằng cách cung cấp chứng từ lưu giữ thuế TNCN điện tử thông qua việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tài liệu điện tử cho khách hàng.
Bước 3: Nhân viên đơn vị cung cấp phần mềm tạo hóa đơn điện tử hướng dẫn khách hàng cách sử dụng.
Giai đoạn 4: Sau khi khách hàng dùng thử xong, nhà cung cấp sẽ phát hành chính thức phần mềm cho khách hàng sử dụng.

7.3. Làm sao để kê khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng?

Báo cáo chứng từ khấu trừ IRPF chỉ áp dụng đối với chứng từ đáng tin cậy trong máy tính theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, Thông tư số 37/2010/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 79/QĐ-BTC năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2023.
Mặt khác, hiện nay, tất cả các công ty đã bắt đầu phát hành biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Ngoài ra, Thông tư số 78/2021/TT-BTC không có quy định về báo cáo điện tử việc khấu trừ tại nguồn.

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến Biên bản rút chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà ketoanhn.com đã chia sẻ với bạn đọc. Chúng tôi hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn.com với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty dịch vụ ketoanhn.com – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765