Bãi nhiệm đại biểu HĐND xã

Các trường hợp cách chức do HĐND lựa chọn. dịch vụ quy định các chức danh do HĐND bầu bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau (1) Trên cơ sở kết quả kiểm toán, HĐND có quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐND cùng cấp theo quy định của pháp dịch vụ. dịch vụ (khoản 3 Điều 64 của dịch vụ. Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ban phổ biến); (2) Khi Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân không được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết (Khoản 2 Điều 65 dịch vụ Tổ chức Hội đồng nhân dân) Hội đồng ). và UBND); (3) Đại biểu HĐND bị bãi nhiệm hoặc bị tòa án kết án và bản án đó đã trở thành dịch vụ thì đương nhiên thôi giữ chức vụ mà theo dịch vụ phải là đại biểu HĐND khóa mới (Điều 90 của dịch vụ dịch vụ Hội đồng nhân dân). ) này (hoạt động của HĐND).

th?id=OIP

Về tỷ lệ miễn nhiệm: có ý kiến ​​cho rằng việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh thường trực của Hội đồng nhân dân là như nhau. Tuy nhiên, đại biểu HĐND là do cử tri bầu, Chủ tịch HĐND là do HĐND bầu trong số đại biểu HĐND nên cách bãi nhiệm không giống nhau.
Thứ nhất, về việc bãi nhiệm các đại biểu của Hội đồng nhân dân. Điều 46 của dịch vụ Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quy định rằng có hai hình thức bãi nhiệm: thông qua Hội đồng Nhân dân hoặc thông qua cử tri. Trường hợp bị Hội đồng nhân dân bãi nhiệm thì phải có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu của Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.
Về việc miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, Điều 48 dịch vụ Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành lập: Hội đồng nhân dân thảo luận và ra nghị quyết về những vấn đề thuộc chức năng, quyền hạn của mình trong cuộc họp với đồng bào. công dân. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải được quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành, trừ trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 46 của dịch vụ này… Như vậy, trong việc chấp hành HĐND có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, việc bãi nhiệm các chức danh do HĐND bầu chỉ cần được quá nửa tổng số đại biểu HĐND bầu là tán thành. Xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì có được tiếp tục là đại biểu Hội đồng nhân dân không? Điều 51 dịch vụ Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân. Vì vậy, trong trường hợp một người chỉ bị đình chỉ tư cách Chủ tịch Hội đồng nhân dân mà không phải là đại biểu của Hội đồng nhân dân thì người đó tiếp tục là đại biểu của Hội đồng nhân dân.
Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể được cử tri đề cử bãi nhiệm. Tuy nhiên, cử tri nhận thấy quy trình thu hồi còn rất chặt chẽ với nhiều thủ tục pháp lý, gây tốn kém thời gian, tiền bạc của nhà nước và nhân dân. Trên thực tế, khi có trường hợp đại biểu HĐND phạm tội nghiêm trọng, thường các địa phương đề nghị HĐND bãi nhiệm sẽ thuận lợi hơn.
Cũng có ý kiến ​​cho rằng có thể áp dụng dịch vụ Cán bộ, công chức để xử phạt Chủ tịch HĐND xã khi ông này vi phạm pháp dịch vụ, vì chức danh Chủ tịch HĐND xã là người thừa hành. Điều 78 của dịch vụ này quy định các hình thức kỷ dịch vụ đối với công chức là khiển trách, khiển trách, buộc thôi việc hoặc buộc thôi việc. Tuy nhiên, mặc dù chức danh Chủ tịch HĐND thành phố là cán bộ nhưng đại biểu HĐND là do dân bầu, Chủ tịch HĐND thành phố do HĐND thành phố bầu trong số đại biểu HĐND thành phố. Hội đồng nhân dân Theo quy định của dịch vụ tổ chức Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân, không được áp dụng Điều 78 dịch vụ Cán bộ, công chức.
Muốn vậy, dự thảo dịch vụ Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp dịch vụ liên quan cần có quy định, hướng dẫn cụ thể hơn về việc miễn nhiệm cấp phó, chủ tịch HĐND cấp xã.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765