Xử phạt hành chính hành vi xuất nhập cảnh trái phép

1. Nhập cảnh trái phép là gì?

Nhập cảnh trái phép là hành vi từ ngoài biên giới Việt Nam vào Việt Nam trái với quy định về nhập cảnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhập cảnh trái phép trong tiếng Anh là “nhập cảnh bất hợp pháp”.

2. Thế nào là xuất cảnh trái phép?

Xuất cảnh trái phép là hành vi ra khỏi biên giới Việt Nam mà không có giấy phép sự cho phép theo quy định của pháp dịch vụ về xuất, nhập cảnh. … Tội phạm này có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp dịch vụ.

xuất cảnh trái phép tiếng anh là “xuất cảnh trái phép”.

3. Quy định của pháp dịch vụ về xử lý xuất, nhập cảnh trái phép:

Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép là hành vi cố ý và trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, thể hiện ở hành vi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc vào lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này có thể được thực hiện bằng các phương thức, phương tiện, thủ đoạn khác nhau như lén lút, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng có thẩm quyền về xuất cảnh, nhập cảnh mà không có hộ chiếu hoặc giấy thông hành. , nhập cảnh cùng biên giới; có hộ chiếu hoặc giấy thông hành, nhập cảnh cùng biên giới nhưng đã hết hạn hoặc không có thị thực xuất nhập cảnh; sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị đi lại, nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh. Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý như sau:

3.1. Đối với trường hợp xuất nhập cảnh trái phép:

Tùy theo mức độ nguy hiểm của việc nhập cảnh trái phép và số lượng vi phạm để áp dụng các hình thức xử phạt phù hợp, có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt hành chính:

Căn cứ Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

Người nào qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

– Người nước ngoài nhập cảnh trái phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh không được phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam là người vào Việt Nam mặc dù chưa đủ điều kiện nhập cảnh, chưa được cấp phép nhập cảnh chẳng hạn. ví dụ như không có thị thực, hoặc có nhưng đó là bảng chấm công giả.

Ngoài ra, nếu người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Xử lý hình sự:

1. Cấu thành tội phạm

– Các đối tượng

Tội này xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mặt khách quan

+ Xuất nhập cảnh trái phép là hành vi xuất, nhập cảnh không có giấy tờ theo quy định về xuất, nhập cảnh của Nhà nước như không có hộ chiếu, thị thực hoặc không có sự cưỡng chế. Trường hợp sử dụng giấy tờ giả để xuất nhập cảnh sẽ cấu thành thêm tội sử dụng giấy tờ giả.

+ Hành vi ở lại Việt Nam trái phép là khi xuất cảnh, nhập cảnh hợp pháp nhưng không xuất cảnh theo thời hạn của giấy phép.

Tội phạm hoàn thành khi chủ thể đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

– Mặt chủ quan

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ và mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Nếu thực hiện hành vi này với mục đích “chống chính quyền nhân dân” thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 109 BLHS.

– Chủ thể

Tội phạm này có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp dịch vụ.

2. Chế tài xử lý

Căn cứ Điều 347 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Theo đó, việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ xảy ra khi người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép đã bị xử phạt hành chính mà còn tiếp tục vi phạm. Như vậy, người xuất cảnh trái phép nếu lần đầu bị xử lý dù dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính. vi phạm hành chính.

3.2. Đối với hành vi tổ chức xuất nhập cảnh trái phép:

Trách nhiệm pháp lý mà pháp dịch vụ Việt Nam quy định đối với hành vi nhập cảnh trái phép của các tổ chức, môi giới chặt chẽ và nặng nề hơn so với hành vi nhập cảnh trái phép. Người tổ chức, hướng dẫn, môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt hành chính:

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, người nào tổ chức, dẫn dắt, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép thì bị phạt tiền từ 30.000.000 – 40.000.000 đồng.

Xử lý hình sự:

1. Cấu thành tội phạm

– Các đối tượng

Tội này xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mặt khách quan

Hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy tờ theo quy định của Nhà nước về xuất, nhập cảnh như không có hộ chiếu hoặc thị thực hoặc không có thị thực nhập cảnh. Trường hợp sử dụng giấy tờ giả để xuất nhập cảnh sẽ cấu thành thêm tội sử dụng giấy tờ giả.

Hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái pháp dịch vụ là khi họ xuất cảnh, nhập cảnh hợp pháp nhưng không xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời hạn cho phép.

– Mặt chủ quan: Lỗi cố ý

– Chủ thể

Tội phạm này có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch có đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp dịch vụ.

2. Chế tài xử lý

Căn cứ Điều 348 BLHS 2015 quy định:

“ 1. Người nào tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép để trục lợi, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Mang tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Theo đó, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép được hiểu là hành vi lôi kéo, lôi kéo, tạo điều kiện, sắp xếp cho người khác xuất nhập cảnh khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Nam giới. Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép được hiểu là hành vi làm trung gian giữa các bên để thu xếp cho người khác xuất nhập cảnh trái phép khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

4. Khó khăn trong việc kiểm soát xuất, nhập cảnh trái phép:

Xuất, nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp dịch vụ nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu cũng như đảm bảo an ninh, trật tự. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đang là hiểm họa khó lường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tập trung vào các trường hợp người Việt Nam đi làm việc trái phép ở nước ngoài; vi phạm pháp dịch vụ hoặc bị cơ quan chức năng nước sở tại cuốn trôi vì sợ bị xử lý vi phạm pháp dịch vụ về xuất, nhập cảnh; một bộ phận người dân khó tìm việc làm, thu nhập từ lao động giúp việc gia đình còn thấp… nên tìm mọi cách xuất, nhập cảnh qua con đường tiểu ngạch. Thủ đoạn xuất, nhập cảnh trái phép chủ yếu thông qua hình thức móc nối với cư dân hai bên biên giới, câu kết với các đối tượng quen đường mòn, lối mở để dẫn dắt người có nhu cầu.

Hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhận thức của người dân về các quy định của pháp dịch vụ đối với hoạt động xuất nhập cảnh còn hạn chế. Một số đối tượng trong và ngoài nước vì lợi nhuận kinh tế đã cấu kết với nhau hình thành nhiều đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính dẫn đến vi phạm pháp dịch vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. phòng chống COVID-19.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp dịch vụ là nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng Công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn. biên giới, không để các đối tượng lôi kéo, lôi kéo người dân tham gia hướng dẫn người dân xuất cảnh trái phép; nêu phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm tố giác tội phạm của người dân, nhất là các đối tượng móc nối người dân xuất, nhập cảnh trái phép trong đại dịch COVID-19.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765