Vốn điều lệ công ty

Rate this post

Giấy phép kinh doanh là một loại giấy phép rất quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp. Nhưng nhiều người còn nhầm lẫn và không phân biệt rõ ràng giữa giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa giấy phép kinh doanh, so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 loại giấy phép trên để các bạn có cái nhìn tổng quan và sử dụng đúng mục đích.

Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ cho phép cá nhân, tổ chức được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh là đủ điều kiện kinh doanh. Theo Luật Doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp trong nước, ngành, nghề đăng ký kinh doanh sẽ không bị hạn chế trừ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Vậy ta có thể hiểu như sau, giấy phép kinh doanh là một loại giấy thông hành mà có nó thì các cá nhân, tổ chức kinh doanh mới có thể hoạt động kinh doanh hợp pháp. Được nhà nước cấp phép và bảo hộ. Xin giấy phép kinh doanh là bước đầu tiên phải thực hiện để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Tại sao phải xin giấy phép kinh doanh?

Đáp ứng niềm tin của khách hàng

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc hướng đến khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp, có trách nhiệm giải trình rõ ràng trong hoạt động, sự tin tưởng của khách hàng luôn sẵn sàng dành cho doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh là bằng chứng xác thực nhất cho việc kinh doanh hợp pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Tuân thủ luật lệ

Xin giấy phép kinh doanh là bước đầu tiên bắt buộc phải thực hiện đối với hoạt động kinh doanh nhằm hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh được công khai, minh bạch, ngành nghề kinh doanh mang lại lợi ích cho xã hội. các hiệp hội hơn là các ngành nghề có hại.

mở rộng thị trường

Khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp, doanh nghiệp có thể xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa khi đủ điều kiện và mong muốn kinh doanh trên nhiều thị trường khác nhau, mở rộng kinh doanh ra quốc tế.

Phân biệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh


Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh

Giấy phép kinh doanh

Ý tưởng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại các thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh là loại giấy cấp cho doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, loại giấy này thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nghĩa
hợp pháp

– Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước.
– Nhà nước có nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.

– Được sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước.
– Quyền ủy quyền (theo cơ chế xin – cho).

điều kiện cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
– Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định tại Điều 38, 39, 40, 42 Luật Doanh nghiệp 2014;
– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Giấy phép kinh doanh: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định (ví dụ: kinh doanh bán lẻ thuốc lá, kinh doanh bán buôn rượu phẩm, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá,…)
– Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác. )

thủ tục cấp

– Đơn đăng ký kinh doanh
– Hồ sơ hợp lệ theo từng loại hình doanh nghiệp.

– Mẫu giấy phép
– Giấy tờ hợp lệ
– Việc thẩm định, kiểm tra các điều kiện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Khoảng thời gian
hiện hữu

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Do nhà đầu tư quyết định, thường không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh: được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi trong giấy phép, thời hạn thường từ vài tháng đến vài năm.

quyền của nhà nước

Giấy phép kinh doanh: được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi trong giấy phép, thời hạn thường từ vài tháng đến vài năm.

Giấy phép kinh doanh: đủ giấy tờ, đủ tiêu chuẩn nhưng cơ quan nhà nước vẫn có thể từ chối để bảo vệ lợi ích công cộng, có thể giới hạn số lượng.

Trên đây là những điều cần lưu ý về giấy phép kinh doanh, sự giống và khác nhau giữa giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hi vọng sau bài viết này, các doanh nghiệp có thể hiểu được những ý kiến ​​trên và vận dụng chúng một cách hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765