Tư duy biện chứng là gì? Phương pháp tư duy biện chứng

Tư duy biện chứng duy vật là gì?
Tư duy biện chứng duy vật là gì?

1. Phép biện chứng là gì?

Trước hết, ta hiểu phép biện chứng là học thuyết về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của các sự vật diễn ra trong thế giới, được phân chia cụ thể thành các loại sau: Trong thế giới cấu thành từ tự nhiên và xã hội được xác định là biện chứng khách quan Trong nhận thức và Tư duy được xác định là phép biện chứng chủ quan Theo nghiên cứu, phép biện chứng của tư duy được xác định là một bộ phận của phép biện chứng chủ quan, nó chỉ mối liên hệ phổ biến và sự vận động, biến đổi, phát triển của tư duy, tư duy, nhận thức của con người. Tư tưởng biện chứng phát triển mạnh mẽ nhất qua nhà tư tưởng Hegel, theo ông tư tưởng là phép biện chứng, còn vật chất và tự nhiên là siêu hình. Theo Mác, phép biện chứng của tư duy được coi là sự phản ánh biện chứng khách quan tự nhiên và xã hội trong tư duy của con người, do đó tư duy là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Vì vậy, cùng với sự vận động và phát triển của thế giới khách quan, tư duy của con người cũng sẽ phát triển và tiến hóa. Thế giới luôn phụ thuộc lẫn nhau nên trong suy nghĩ và tư duy của con người cũng sẽ có sự liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau để phản ánh cho phù hợp với hiện thực khách quan bên ngoài. Vì vậy, để có tư duy biện chứng cần phải có tư duy biện chứng.

2. Thế nào là tư duy biện chứng?

Tư duy biện chứng được hiểu là một hệ thống tổng hòa những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của phép biện chứng, trước hết là phép biện chứng của tư duy. Trong đó, tư duy phải tôn trọng một số nguyên tắc như: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc phát triển, nguyên tắc mâu thuẫn, nguyên tắc phân tích định lượng và định tính,… Phương pháp được rút ra từ phép biện chứng nói chung và từ phép biện chứng của tư duy nói riêng .

3, Mối quan hệ giữa phép biện chứng và tư duy biện chứng

Tư duy biện chứng được hiểu là hình ảnh chủ đạo xuất hiện trong não bộ chúng ta, phản ánh hiện thực tiếp nhận từ thế giới bên ngoài. Vì vậy, phép biện chứng của tư tưởng được coi là chân lý. Chân lý là hình ảnh chủ quan trong bộ não con người, phản ánh phù hợp với sự tồn tại trong thế giới hiện thực khách quan. Chức năng chủ yếu của tư tưởng là giải thích, lý giải sự tồn tại của các sự vật trong thế giới, từ đó làm rõ bản chất biện chứng của thế giới. Tư duy biện chứng là một tuyên bố có phương pháp phối hợp suy nghĩ của chúng ta và sau đó thể hiện trong hành động của chúng ta để đưa suy nghĩ đó vào cuộc sống. Như vậy, chúng ta thấy rằng chính nhờ phép biện chứng của tư duy mà chúng ta xây dựng nên phép biện chứng của tư duy. Ngược lại, chính nhờ tư duy biện chứng mà chúng ta hình thành và kiến ​​tạo nên phép biện chứng của tư duy. Cùng với quá trình đó, tư duy biện chứng phát triển theo từng cấp độ, tức là từ cấp độ thấp đến cấp độ cao, và tính biện chứng của tư duy cũng phát triển từ đơn giản, hời hợt đến ngày càng chuyên sâu hơn. . Vì vậy, họ bổ sung cho nhau. Trong nghiên cứu, phép biện chứng tư tưởng của Hegel và phép biện chứng tư tưởng của Marx vẫn tồn tại. Nếu trong phép biện chứng Hegel luôn tạo ra mọi thứ trên thế giới này, thì đó là chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa thần bí. Phép biện chứng của Mác là những hình ảnh chủ quan trong bộ óc con người, phản ánh phù hợp với thế giới khách quan, có mối liên hệ phát triển trong thực tiễn nên nó mang tính duy vật và khoa học.

4. Vai trò của tư duy biện chứng trong hoạt động nhận thức

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà tất cả các nơi trên thế giới được kết nối với nhau theo những cách cực kỳ phức tạp, thay đổi liên tục và nhanh chóng. Nếu không có tư duy biện chứng thì chúng ta không thể hiểu được sự biến đổi của thế giới này, đồng thời không thể diễn lại trong đầu để biến nó thành một thế giới quan đúng đắn. Vì vậy, có thể thấy, tư duy biện chứng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn của thời đại hiện nay, bởi vì: Tư duy biện chứng một mặt giúp con người khắc phục tư duy siêu hình. một mặt, mặt khác xem xét, đánh giá vấn đề một cách tổng thể, đầy đủ, đúng đắn. Nó giúp con người biết đi thẳng vào vấn đề để xem xét, phân tích và đưa ra đánh giá về đối tượng một cách chính xác, đầy đủ nhất, hạn chế những đánh giá phiến diện, phiến diện. .

– Tư duy biện chứng duy vật giúp con người khắc phục thái độ bảo thủ, cố chấp, định kiến ​​trước cái mới. Do thiếu các nguyên lý phát triển của chủ nghĩa duy vật biện chứng nên chúng ta thường mắc sai lầm trong nhận thức vấn đề, từ đó rơi vào chủ nghĩa duy tâm, siêu hình, không nhận rõ bản chất của vấn đề.

Tư duy biện chứng giúp con người tránh được những sai lầm, những suy đoán được đưa ra mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để rồi rơi vào những ảo tưởng do chính mình tạo ra.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765