Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

Rate this post

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

Trong các giao dịch dân sự thường xảy ra các tranh chấp về hợp đồng, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dựa trên nhiều nguyên tắc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về Tranh chấp hợp đồng bất động sản.

Phụ lục hợp đồng mua bán

1. Quy định của hợp đồng?

Điều 385 Bộ TNHH dân sự Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà ở để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ TNHH này, TNHH nhà ở và quy định khác của pháp TNHH có liên quan.

2. Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp hợp đồng là mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên trong quan hệ hợp đồng về việc thực hiện hoặc không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

3. Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng

 • Ra đời trên cơ sở hợp đồng, trên cơ sở cam kết hoặc thỏa thuận tự do và tự nguyện.
 • Đưa mục tài sản (vật chất hoặc tinh thần) và gắn lợi ích của các bên tranh chấp.
 • Có hành vi gây hại (thể hiện bằng hành động hoặc không hành động)
 • Có thiệt hại thực sự xảy ra,

  Thiệt hại vật chất là thiệt hại vật chất thực tế có thể xác định được, bao gồm thiệt hại về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại và thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

  Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của chủ thể.

 • Có mối quan hệ nhân quả giữa sự kiện gây thiệt hại và thiệt hại thực tế, tức là đã xác định được nguyên nhân là do xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng. Hậu quả dẫn đến thiệt hại về tài sản. Giữa nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ nhân quả.
Xem thêm  Hợp đồng dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho các công ty

4. Điều kiện cho phép mua bán nhà.

Theo Khoản 1 Điều 3 TNHH Nhà ở năm 2014 quy định: Nhà ở là công trình được xây dựng nhằm mục đích để ở và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, người dân.

Theo quy định tại Điều 118 TNHH Nhà ở 2014, việc bán nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp TNHH, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này (trừ một số trường hợp đặc biệt được làm rõ ở phần sau);
 • Thứ hai, không bị tranh chấp, khiếu kiện, kiện tụng về tài sản hoặc đang trong thời hạn sở hữu nhà đối với trường hợp nhà được sở hữu có thời hạn.
 • Thứ ba, không bị tạm giữ để thi hành án, để thi hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp TNHH của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thứ tư, không thuộc trường hợp có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi, phá dỡ nhà của cơ quan có thẩm quyền.

5. Nguyên nhân của tranh chấp

Có nhiều trường hợp khác nhau dẫn đến tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất. Tuy nhiên, phổ biến nhất là những điều sau đây:

 • Gia chủ đột ngột qua đời khi đang thực hiện hợp đồng mua bán nhà.
 • Bên bán nhà tự ý tăng giá bán so với thời điểm đã giao kết trước đó.
 • Khấu trừ hợp đồng mua bán nhà khi người được ủy quyền không được ủy quyền hợp pháp để thực hiện giao dịch mua bán nhà.
 • Chủ nhà đã làm thủ tục mua bán nhà với người mua nhà nhưng người thuê nhà không chịu, chuyển nhà đi nơi khác.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở do một trong hai bên (bên bán hoặc bên mua) đơn phương chấm dứt hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở.
 • Chủ đầu tư câu giờ giao nhà cho người mua rồi tự ý thay đổi thiết kế căn nhà.
 • Bên bán nhà không thể đảm bảo quyền sở hữu căn nhà như đã ghi trong hợp đồng.
 • Trường hợp nhà đã bán nhưng vẫn phải thế chấp ngân hàng.
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà trong trường hợp bên bán nhà ăn cắp giấy tờ nhà để bán.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà do vợ hoặc chồng tự ý bán nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà không được sự đồng ý của bên kia.
 • Trường hợp bán nhà mà bên bán không phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhà ở (không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Xem thêm  Giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông công ty cổ phần!

6.Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Thương lượng và Hòa giải: Khi ký kết hợp đồng, các bên có quyền tự định đoạt, khi xảy ra tranh chấp các bên vẫn có quyền tự định đoạt để giải quyết tranh chấp đó. Quyền tự do thoả thuận trong giải quyết tranh chấp thể hiện ở việc các bên được tự do thoả thuận lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp.
  Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên thông qua việc các bên bàn bạc, thỏa thuận để tự mình giải quyết mâu thuẫn.
  Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp có bên thứ ba làm trung gian hòa giải để giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm ra giải pháp giải quyết tranh chấp phát sinh.
 • Thứ hai, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hòa giải tại cơ sở thông qua hòa giải viên hoặc hòa giải viên tại Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương.Theo quy định của TNHH Đất đai 2013, một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai là giải quyết tranh chấp đất đai. Bạn có trách nhiệm giải quyết tranh chấp đó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Hòa giải là nguyên tắc và phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hòa giải cơ sở là việc hướng dẫn, hỗ trợ hòa giải viên đạt được thỏa thuận và giải pháp tự nguyện với các bên. Trong đó tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi hòa giải phổ biến (được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết điều khoản và biện pháp thi hành TNHH Hòa giải ở cơ sở). Cơ sở được hiểu là ấp, bản, buôn, phum, sóc, phum, sóc, phum, sóc, cụm dân cư, khu phố, khối phố và cụm dân cư khác. Do đó, khi có lý do phải tiến hành hòa giải (một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; hòa giải viên là người làm chứng hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải; hoặc theo sự phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan) thì tiến hành hòa giải cơ sở. Theo quy định tại Điều 202 TNHH đất đai 2013, trường hợp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên. Nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải được thì phải gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc hoà giải phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi cho các bên tranh chấp và được lưu tại Ban Nhân dân cấp xã, thị trấn nơi có đất tranh chấp.
 • Phương thức nộp đơn kiện tại Tòa án: Đây được cho là phương thức tốn kém nhất nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất, các quyết định của Tòa án (đại diện cho cơ quan tư pháp của nhà nước) có tính cưỡng chế, bắt buộc buộc các bên đương sự phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thi hành các quyết định của tòa án. quyết định, nếu không thì áp dụng biện pháp thi hành án.
Xem thêm  Các loại chất thải nguy hại là gì? [Cập nhật 2023]

Nếu lựa chọn phương thức này, bạn cần chú ý đến thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường hợp đồng, theo đó: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Mọi người phải nắm vững các quy định này để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các bên.

Với những thông tin trên, chúng tôi tin rằng quý khách hàng đã phần nào hiểu được thế nào là tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về mặt hàng cũng như các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra, liên quan đến chủ đề trước, bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết cụ thể hơn như Thủ thuật tranh luận hợp đồng thuê sự cho phép mặc đất Lái xe tranh luận hợp đồng hứa sự cho phép mặc đất của chúng tôi. Vì vậy, bài viết trên đây TNHH ketoanhn.com đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin và giải đáp về những vấn đề xung quanh đó. Hi vọng đây là những kiến ​​thức hữu ích và cần thiết, sẽ giúp những ai quan tâm đến chủ đề này hiểu rõ hơn về hợp đồng.

Xem thêm  Các mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765