Tóm tắt kiến ​​nghị cho báo cáo thực tập điều dưỡng

1. Khuyến nghị là gì?

Đề xuất là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế – chính trị, v.v.

Theo Điều 2 TNHH Tiếp công dân 2013 quy định về kiến ​​nghị thì kiến ​​nghị được hiểu là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng và đề xuất với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cách giải quyết. người có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp TNHH, công tác quản lý trên các lĩnh vực của đời sống xã hội do cơ quan, tổ chức, đơn vị phụ trách. , cá nhân đó.

Về bản chất, kiến ​​nghị là văn bản bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức về một vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp TNHH có tác động đến lợi ích của công chúng. tính hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Các kiến ​​nghị cho thấy việc áp dụng các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước có phần chưa phù hợp dẫn đến hoạt động bình thường và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Vì vậy, người dân, tổ chức kiến ​​nghị nhà nước có biện pháp, giải pháp, hình thức quản lý để khắc phục những tồn tại liên quan đến lĩnh vực do những chính sách chưa hợp lý đã thực hiện trước đây gây ra.

Nhìn chung, hoạt động khiếu kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các kiến ​​nghị không chỉ cung cấp cho cơ quan quản lý, tổ chức, đơn vị, cá nhân những thông tin hữu ích mà còn đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực. Ngoài ra, việc đưa ra khuyến nghị còn mang đến cho nhà quản lý góc nhìn đa chiều, từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả.

2. Các hình thức khuyến nghị?

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và khoản 2 Điều 6 Nghị định này. 2 Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính quy định về phương thức khởi kiện. Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thể kiến ​​nghị thông qua các hình thức sau:

 • Tài liệu;
 • Điện thoại;
 • Thẻ phản hồi;
 • Thông điệp dữ liệu được gửi qua hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị.

3. Người khởi kiện có quyền và nghĩa vụ gì?

Người khởi kiện được coi là một chủ thể trong quan hệ pháp TNHH, người khởi kiện có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định hiện hành. Theo Điều 7, TNHH Tiếp công dân 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ:

Thứ nhất, quyền của người khởi kiện:

 • Trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh;
 • Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh của mình;
 • Khiếu nại, tố cáo hành vi tiếp công dân trái pháp TNHH;
 • Nhận thông báo về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh;
 • Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh không thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp TNHH về khiếu nại, tố cáo.

Tiếp theo, nghĩa vụ của người khởi kiện khi đến nơi tiếp công dân:

 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
 • Có thái độ đúng mực, tôn trọng người tiếp công dân;
 • Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiến ​​nghị, phản ánh; ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung trình bày do người tiếp công dân ghi nhận;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;
 • Trường hợp nhiều người cùng kiến ​​nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung kiến ​​nghị, phản ánh.

4. Phân biệt giữa kiến ​​nghị và đề xuất

Để phân biệt giữa khuyến nghị và gợi ý. Trước tiên, TNHH Minh Khuê sẽ làm rõ đề nghị là gì?

 • Kiến nghị là văn bản của cá nhân, tổ chức, đơn vị về thông tin, hướng giải quyết vấn đề cần kiến ​​nghị với cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định vấn đề đó.
 • Về cơ bản, đơn cũng là một văn bản, nhưng nội dung nói về một lĩnh vực nào đó của xã hội cần cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách, quy định để giải quyết vấn đề đó. Vấn đề đề ra thường là vấn đề lớn xảy ra với nhiều đối tượng mà chưa có chính sách, quy định để khắc phục.

Dưới đây TNHH Minh Khuê sẽ cung cấp cho bạn đọc bảng phân biệt giữa đề nghị và đề nghị:

Tiêu chuẩn Lời yêu cầu Gợi ý
Hình thức Tài liệu Tài liệu
đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức gửi đến cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cá nhân, tổ chức gửi đến cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Nội dung Trình bày ý kiến, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức về những vấn đề thuộc chính sách, chủ trương, đường lối của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực có ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân, tổ chức đó. Đưa ra quan điểm, thông tin, giải pháp về một vấn đề trong xã hội mà không có chính sách, chủ trương, phương hướng khắc phục cụ thể.
Mục đích Mong muốn có những chính sách, chủ trương, đường lối mới phù hợp và khắc phục tình trạng do những quy định không phù hợp trước đây gây ra. Mong muốn có những chính sách, quy định để giải quyết những tồn tại.
Ví dụ Kiến nghị về việc triển khai các dự án thủy điện gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, sinh hoạt và văn hóa của dân cư vùng hạ du. Đơn xin miễn thuế. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5. Các bước kiến ​​nghị

Bước 1: Xác định đúng nơi có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu

Trước tiên, bạn phải chắc chắn rằng nơi bạn gửi đơn khởi kiện là cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết đơn khởi kiện của bạn. Để kiểm chứng điều này, bạn cần tra cứu trên trang web của chính quyền địa phương hoặc đến trực tiếp cơ quan hành chính để hỏi. Sau đó bạn chỉ cần đến nơi có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý khiếu nại để nộp hồ sơ. Nếu cơ quan từ chối giải quyết thì bạn có thể gửi đơn lên cấp quận, thành phố.

Bước 2: Thu thập đủ chữ ký

Việc lấy đủ chữ ký là rất quan trọng. Vì vậy nếu bạn đặt mục tiêu 100 chữ ký thì cần phải phấn đấu cho đủ. Bên cạnh đó, để việc xin chữ ký không vô ích, bạn cần tìm hiểu và hướng dẫn người dân cách ký đơn đúng cách.

Bước 3: Xác định phương tiện lý tưởng để truyền bá kiến ​​​​nghị

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ thông tin, việc viết trực tiếp chỉ có thể hiệu quả khi bạn trực tiếp đề xuất một việc gì đó tại địa phương. Đối với những kiến ​​nghị lên cấp cao hơn, việc sử dụng mạng xã hội sẽ nhanh chóng giúp kiến ​​nghị của bạn được lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ đến cộng đồng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi chọn các trang web chính thức để gửi kiến ​​​​nghị.

Bước 4: Hãy xúc tiến bản kiến ​​nghị

Nói chuyện với mọi người về kiến ​​​​nghị của bạn. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, bạn cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Tóm lại, việc thông tin về đơn kiện phải văn minh, cởi mở và thượng tôn pháp TNHH.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765