Tóm tắt 4 điều kiện cưỡng chế đất đai

Rate this post

1. Điều kiện cưỡng chế thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 TNHH đất đai 2013 thì việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

Người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi vận động thuyết phục.
Quyết định thi hành quyết định thu hồi đất được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, khu sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
– Quyết định thi hành quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.
– Đương sự đã nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực. Trường hợp đương sự từ chối nhận quyết định thi hành án hoặc vắng mặt trong thời gian giao quyết định thi hành án thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.
Như vậy, Nhà nước tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất khi có đủ 4 điều kiện trên.
Xem thêm: Đền bù thu hồi đất: Không mất mát nếu biết 10 điều này

điều kiện cưỡng chế thu hồi đất
Nhà nước tiến hành thu hồi đất khi có đủ 4 điều kiện trên

Thế nào là trường hợp cưỡng chế thu hồi đất?
2. Thẩm quyền, thủ tục thu hồi đất

* Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế:

Xem thêm  Ý nghĩa của việc mua bán doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết

Người có thẩm quyền ban hành và thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo Khoản 3 Điều 71 TNHH Đất đai 2013).
* Trình tự và cách thức thực hiện:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 71 TNHH Đất đai 2013, quy trình cưỡng chế thu hồi đất diễn ra theo 3 giai đoạn:

Bước 1: Thành lập một ủy ban ứng dụng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế. Bước 2: Vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế

Ban cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế, theo đó:

– Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành: Ban cưỡng chế lập biên bản xác nhận việc chấp hành. Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
– Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế: Tổ chức cưỡng chế.
Bước 3: Sắp xếp ứng dụng

– Hội đồng cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan rời khỏi khu vực cưỡng chế và tự mình di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Trường hợp vi phạm, Hội đồng cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế, người có liên quan và tài sản của họ ra khỏi khu vực cưỡng chế. – Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản thì Ban cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức bảo quản tài sản theo quy định của pháp TNHH và thông báo cho chủ tài sản đến thu hồi tài sản.
Ngoài ra, trong quá trình cưỡng chế, cơ quan công an có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, UBND cấp xã nơi có đất bị cưỡng chế thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xem thêm  Kế toán thuế giá trị gia tăng

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tham gia tổ chức thực hiện;

– Phối hợp với cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người có nghĩa vụ thu hồi đất theo quy định.

3. Thời gian thực hiện lệnh cưỡng chế thu hồi đất là bao lâu?

Đây là một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm liên quan đến quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, hiện nay các TNHH, nghị định liên quan chưa quy định cụ thể về thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế.
Thay vào đó, thời hạn này sẽ được ghi trong quyết định thực hiện thu hồi đất theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Như vậy, có thể thấy thời gian thi hành quyết định thi hành án thu hồi đất sẽ khác nhau và được ghi rõ trong quyết định thi hành án thu hồi đất.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UỶ BAN NHÂN DÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: …. …, ngày tháng năm ….

PHÁN QUYẾT

Về cưỡng chế thu hồi đất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN….

Căn cứ TNHH Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày…tháng…năm….;

Xem thêm  Tổng hợp kiến ​​nghị trong báo cáo thực tập ngân hàng

Căn cứ TNHH Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của TNHH Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số…………..ngày…tháng…năm của Ủy ban nhân dân……về việc thu hồi đất…………..;

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số…… ngày… tháng… năm…

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ………….. đang sử dụng thửa đất số…, trên tờ bản đồ số…. ở xã……do…….địa chỉ ………….

Thời gian cưỡng chế thu hồi đất từ ​​ngày…..tháng……năm….đến ngày…..tháng…….năm….

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. Có thể…

2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn….có trách nhiệm trao quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…. , nơi sinh hoạt chung của khu dân cư……..

3. Giao 1…… để thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp TNHH.

4. Chi phí cưỡng chế:……………………

5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn….; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chủ thể có liên quan; 2………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem thêm  Chiến lược M&A là gì? Những điều cần biết
Người nhận

– Như Khoản 5 Điều 2;

– Thanh tra huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện…

– Sở Tài nguyên và Môi trường…… (để b/c);

– Cứu: …..

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765