Tôi nên thành lập doanh nghiệp nào?

Dành cho những ai đang muốn khởi nghiệp, hay những doanh nghiệp muốn mở thêm công ty ở các lĩnh vực khác. Chắc hẳn họ đã chọn cho mình một loại hình kinh doanh phù hợp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu ra các loại hình doanh nghiệp phổ biến khi thành lập doanh nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp là gì?


Thành lập doanh nghiệp được định nghĩa một cách dễ hiểu là một thủ tục pháp lý được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Tất nhiên, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đúng theo quy định tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà mình dự định đăng ký.
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh và việc thành lập doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật. .

5 loại hình doanh nghiệp thường gặp khi thành lập doanh nghiệp


Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề kinh doanh, thành viên/cộng tác viên,… Sau đây sẽ giải thích và nêu ra những ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và số lượng thành viên tối đa không quá năm mươi người. Ngoài ra, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Ưu điểm của công ty tnhh 2 thành viên trở lên
– Số lượng thành viên không nhiều từ 2 thành viên đến 50 thành viên, quản lý không phức tạp
– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở thành pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình
– Các thành viên phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người ngoài, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu nhiều quy định khắt khe hơn so với nhiều loại hình khác
– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần nên công ty bị hạn chế huy động vốn.

công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức thành lập và là chủ sở hữu hợp pháp của công ty đó.

Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp

Nhược điểm của công ty TNHH một thành viên
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
– Chủ chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho khách.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu nhiều quy định khắt khe hơn so với nhiều loại hình khác

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành ra thị trường để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế. . Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

Ưu điểm của Công ty Cổ phần
– Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng (có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm cổ đông)
– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình
– Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu ra thị trường nên khả năng huy động vốn cao từ các ngành, lĩnh vực khác.
– Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng

Nhược điểm của Công ty Cổ phần
– Số lượng thành viên đông dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty trở nên phức tạp, có sự chia tách thành các nhóm cổ đông để tranh giành lợi ích.
– Công ty cổ phần chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ hơn nhiều loại hình khác, đặc biệt là về chế độ tài chính kế toán.
– Theo quy định, chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời giữ chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
– Có nguy cơ bị người khác hoặc công ty khác thâu tóm

quan hệ đối tác

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung gọi là thành viên hợp danh.

Ưu điểm của quan hệ đối tác
– Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Công ty có ít nhất hai thành viên cùng sở hữu, kinh doanh dưới tên chung, kết hợp uy tín cá nhân của nhiều người nên việc quản lý không phức tạp.
– Ngoài thành viên hợp danh còn có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được nhân danh công ty tham gia quản lý công ty, hoạt động kinh doanh và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp). đóng góp cho công ty)

Nhược điểm của quan hệ đối tác
– Công ty hợp danh bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu
– Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu điểm của Doanh nghiệp tư nhân
– Doanh nghiệp tư nhân với một chủ sở hữu duy nhất là cá nhân
– Doanh nghiệp tư nhân ít chịu sự khắt khe của pháp luật như các loại hình khác

Nhược điểm của Doanh nghiệp tư nhân
– Doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành
– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập doanh nghiệp?


Nếu bạn là người mới hoặc đã có kinh nghiệm và muốn thành lập doanh nghiệp thì nên lựa chọn 2 loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Vì tài sản hạn chế tối đa trách nhiệm của các thành viên sở hữu. Vì vậy, trước hết hãy thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH, sau đó mới tiến tới phương án chuyển đổi thành công ty cổ phần.


Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp cần và nên lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp. Ưu nhược điểm của từng loại hình công ty sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765