Tôi có thể làm thủ tục hải quan mà không phải nộp thuế không?

Không nộp thuế có qua hải quan được không?

Căn cứ mục 9 TNHH thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định như sau:

thời hạn nộp thuế

  1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc thông quan hàng hóa theo quy định của pháp TNHH về hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp số tiền thuế phải nộp được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì hàng hóa được gửi đi hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của TNHH Quản lý thuế kể từ ngày thông quan hoặc người gửi hàng của Các mặt hàng. đến ngày thanh toán. Thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp người nộp thuế đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp số tiền thuế, tiền lãi chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay số tiền thuế, tiền lãi chậm nộp đó. người nộp thuế.người nộp thuế. cho người nộp thuế.
  2. Người nộp thuế được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp TNHH về hải quan được nộp thuế cho tờ khai hải quan đã được xác minh, quyết toán trong tháng chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo. Sau thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thì phải nộp toàn bộ số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định của TNHH quản lý thuế.

Theo quy định trên, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc thông quan hàng hóa.

Điều 37 TNHH Hải quan năm 2014 quy định như sau:

Thủ tục hải quan

  1. Hàng hóa được giải phóng sau khi hoàn thành thủ tục hải quan.
  2. Trường hợp người khai hải quan đã làm thủ tục hải quan nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số thuế phải nộp trong thời hạn quy định thì hàng hóa được đưa đi thông quan khi được cơ quan hải quan bảo lãnh. khấu trừ số thuế phải nộp hoặc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp TNHH về thuế.
  3. Khi chủ sở hữu hàng hóa đã bị xử phạt vi phạm hành chính hải quan dưới hình thức phạt tiền và việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa được phép, hàng hóa nói trên có thể được gửi đi nếu khoản tiền phạt đã được thanh toán hoặc được cơ quan hải quan có thẩm quyền chấp thuận. Tổ chức tín dụng được sử dụng bảo lãnh về số tiền phải nộp để chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thông quan sau khi xác định hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở kiểm tra, phân tích, giám định. kết luận hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp TNHH.
  5. Hàng hóa đáp ứng nhu cầu cấp thiết; hàng chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng; túi ngoại giao, túi lãnh sự, túi cơ quan, tổ chức, người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được thông quan theo quy định tại Điều 50 và Điều 57 của TNHH này.

Do đó, hàng hóa chỉ được thông quan sau khi hoàn thành thủ tục hải quan. Như vậy, theo quy định trước đây, việc không nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế vẫn được làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục hải quan, hàng hóa vẫn chưa được giải phóng.

Trường hợp nào hàng hóa XNK của tờ khai hải quan mới được thông quan?

Theo tiểu mục c, tiểu mục 3, điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau:

Lệnh nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

(…) 3. Cơ quan Kho bạc Nhà nước và cơ quan Hải quan phối hợp trao đổi thông tin về thu tiền thuế, tiền lãi, tiền phạt để xác định thứ tự thu theo thứ tự quy định, cụ thể như sau:

… c) Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, tiền lãi, tiền phạt thì cơ quan hải quan ra lệnh điều chỉnh số tiền thuế đã thu, gửi Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh và thông báo cho người nộp thuế biết. thuế. người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt phải điều chỉnh; o yêu cầu người nộp thuế nộp lại tiền thuế, tiền lãi chậm nộp và các khoản phạt khác theo đúng thứ tự nộp. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải khai hải quan chỉ được giải phóng khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt;

Theo quy định trên, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới lập trên tờ khai hải quan chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Hồ sơ hải quan bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hải quan bao gồm những chứng từ gì?  Tôi có thể làm thủ tục hải quan mà không phải nộp thuế không?

Theo khoản 1 Điều 24 TNHH Hải quan 2014, hồ sơ hải quan được quy định như sau:

– Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

– Tài liệu liên quan.

Tùy trường hợp cụ thể, người khai hải quan phải xuất trình hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và các chứng từ khác. kiểm tra chuyên ngành, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp TNHH hiện hành.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765