Tờ khai hủy bỏ Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mẫu 04 CDHB.

downlaw

Kế Toán Hà Nội: Hủy Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu – Thủ tục và mẫu tờ khai huỷ bỏ

Khi bạn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ), có thể có những lý do mà bạn phải huỷ văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp bạn buộc phải huỷ văn bằng bảo hộ, cần phải thực hiện các thủ tục như thế nào và sử dụng mẫu tờ khai huỷ bỏ văn bằng bảo hộ như thế nào? Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội sẽ giới thiệu tờ khai huỷ văn bằng bảo hộ.

Các trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  • Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký hoặc không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
  • Nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Các trường hợp hủy bỏ một phần hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  • Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Nhãn hiệu không phải là một khối thống nhất mà được tạo thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Khi một trong các yếu tố này không đáp ứng điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ bị huỷ bỏ một phần hiệu lực.

Căn cứ pháp lý

  • Luật sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung tại Luật sở hữu trí tuệ 2019).
  • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007: Hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Phụ lục C, Mẫu số 3-NH quy định về “TỜ KHAI CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP”.

downlawdownlaw

Đại diện sở hữu trí tuệ Gia Khang

Để được tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến huỷ bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu và các dịch vụ sở hữu trí tuệ khác, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn luật sư tại Công ty luật Gia Khang.

Đăng ký nhãn hiệuĐăng ký nhãn hiệu

.

Câu hỏi thường gặp:

1. Khi tôi buộc phải huỷ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, tôi cần thực hiện thủ tục và mẫu tờ khai huỷ như thế nào?
Trả lời: Để biết thêm về thủ tục và mẫu tờ khai huỷ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, hãy liên hệ với Đại diện sở hữu trí tuệ Gia Khang.

2. Các trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì?
Trả lời: Có hai trường hợp khiến văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực, bao gồm: người nộp đơn không có quyền đăng ký và nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

3. Các trường hợp hủy bỏ một phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì?
Trả lời: Trường hợp một phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ, văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ một phần hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765