Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội từ sử dụng phổ biến lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động. được đào tạo bằng công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao, tạo sự chuyển biến về chất trong mọi hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất). sản xuất vật chất).

Các chương trình phát triển kinh tế hiện tại là một chặng đường dài.

1. CNH, HĐH ở nước ta

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội từ sử dụng phổ biến lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động. được đào tạo bằng công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao, tạo sự chuyển biến về chất trong mọi hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất). sản xuất vật chất).

Đó là quá trình vận dụng khả năng, kinh nghiệm, trí tuệ và lòng dũng cảm sáng tạo của con người, sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với các giá trị truyền thống của dân tộc để làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại . . Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã trở thành một tất yếu của sự phát triển, là làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới, cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Cụ thể nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta như thế nào, mời bạn đọc theo dõi nội dung dưới đây để có câu trả lời.

2. Tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta

Sự chứng minh khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta dựa trên các nguyên nhân sau:

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Cơ sở vật chất – kỹ thuật là hệ thống những yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội theo trình độ kỹ thuật công nghiệp phù hợp của nó mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất. Đối với các nước đang phát triển, VLXD và cơ sở kỹ thuật của sản xuất hàng loạt hiện đại là một trong những nhiệm vụ kinh tế to lớn và yêu cầu khách quan.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một nền sản xuất lớn đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại và không ngừng nâng cao.

+ Do yêu cầu thu hẹp khoảng cách kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Công nghiệp hóa góp phần tạo ra một nền kinh tế hiện đại với những ưu điểm vượt trội như năng suất cao, cơ cấu sản xuất đa dạng, việc làm phong phú hơn nhiều so với nền kinh tế bao cấp. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa giúp xã hội phát triển kinh tế. Khoảng cách giàu nghèo cũng ngày càng thu hẹp.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765