Tính năng doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý những đặc điểm gì, mời bạn đọc bài viết sau để giải đáp thắc mắc trên.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân vì tài sản của công ty và chủ doanh nghiệp là hoàn toàn tách biệt.
 • Không có tài sản riêng khi thành lập công ty thì mặc nhiên tài sản công ty và tài sản cá nhân là 1 vì trách nhiệm pháp lý gắn liền với tài sản cá nhân.
 • Chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật khi phá sản.
 • Không được phát hành chứng khoán, không được tham gia thị trường chứng khoán.
 • Chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền kiểm soát tài sản của doanh nghiệp.
 • Sở hữu vốn linh hoạt.
 • Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê trong thời gian cho phép nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có quyền bán, chuyển nhượng và chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ kinh doanh phát sinh trước khi bán mà chưa thực hiện.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Quyền quản lý doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau thuế; có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành doanh nghiệp nhưng phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp: do chủ doanh nghiệp tự kê khai và có nghĩa vụ kê khai chính xác. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê đưa vào hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp vốn đầu tư giảm xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cho thuê kinh doanh: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải làm văn bản báo cáo kèm theo bản sao hợp đồng có công chứng với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế. Trong thời hạn thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người đi thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng thuê.

Bán doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện xong, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ. của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tạm dừng hoạt động: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời hạn tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, vẫn chịu trách nhiệm trước các chủ nợ, chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. thỏa thuận khác.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

điều kiện chung

 • Tên doanh nghiệp: không trùng lặp, không gây nhầm lẫn cho các doanh nghiệp khác trên toàn quốc, Tên doanh nghiệp bao gồm 3 loại tên: tên công ty tiếng Việt, tên công ty tiếng nước ngoài, tên công ty viết tắt.
 • Trụ sở công ty: được quyền sử dụng hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng, không nằm trong khu quy hoạch của địa phương, không nằm trong khu chung cư, trừ các tầng có chức năng thương mại thì phải có văn bản xác nhận. định chứng minh.
 • Ngành, nghề kinh doanh: đảm bảo được đưa vào hệ thống ngành, nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành, không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân: đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề cần vốn pháp định.
 • Chủ doanh nghiệp: không vi phạm điều cấm của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều kiện cụ thể

 • Thuộc sở hữu của một cá nhân duy nhất.
 • Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765