Tìm hiểu về chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Rate this post

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp TNHH. Vậy chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Hãy cùng TNHH ketoanhn tìm hiểu qua bài viết Tìm hiểu chức năng và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo dưới đây.

Tìm hiểu về chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tìm hiểu về chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1/ Sở Giáo dục và Đào tạo là gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo là tên chung của cơ quan quản lý giáo dục địa phương (cơ quan giáo dục cấp tỉnh) của Việt Nam, đứng đầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2/ Vị trí, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo

dựa trên Điều 1 Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT Vì thế vị trí, vai trò của Sở Giáo dục và Đào tạo Là:

Giao dục va đao tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp TNHH và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. được sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao dục va đao tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp TNHH; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, định hướng, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo

dựa trên Điều 2 Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT Vì thế Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Là:

– Chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp TNHH về giáo dục; phương án tích hợp nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo vào quy hoạch vùng tỉnh theo quy định của TNHH Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông của địa phương; kế hoạch thực hiện đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa được giao trên địa bàn tỉnh; văn bản quy phạm pháp TNHH về giáo dục theo năng lực;

+ Văn bản chấp thuận thành lập, giấy phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu các trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn;

+ Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương;

+ Phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

– Phối hợp với Bộ Nội vụ lồng ghép số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập hàng năm vào kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. .

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tuyển dụng hoặc phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp TNHH.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

– Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục trực thuộc Ban Bình dân xã, khu phố và các cơ quan liên quan.

– Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục trên địa bàn.

– Tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập và phê duyệt thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

– Định kỳ cập nhật thông tin về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc quyền quản lý vào cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin thống kê hàng năm và đột xuất, thông tin cho ngành giáo dục trên địa bàn quản lý để Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo biết theo quy định của pháp TNHH.

Dưới đây là những nội dung liên quan đến Tìm hiểu về chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo mà ketoanhn muốn cập nhật đến bạn đọc. Hi vọng những cập nhật mà ketoanhn cung cấp đến bạn đọc trong bài viết này sẽ là những kiến ​​thức hữu ích giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào liên quan đến trang web: accgroup.vn của chúng tôi.

5/5 – (3613 phiếu bầu)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765