Thuế thu nhập cá nhân ở Trung Quốc

th?id=OIP

1. Người nộp thuế

Người cư trú hoặc không cư trú có mặt tại Trung Quốc từ 1 năm trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tổng hợp; Nếu bạn có mặt tại Trung Quốc dưới 1 năm thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên lãnh thổ Trung Quốc.

2. Căn cứ tính thuế và cách tính thuế

1. Tiền lương, tiền công:

Tiền lương và tiền công bị đánh thuế trên cơ sở tiền công và tiền lương hàng tháng trừ đi khoản khấu trừ 800 nhân dân tệ (khoảng 2.000.000 VND) và áp dụng 9 mức thuế suất lũy tiến như sau:

Mức độ

Thu nhập chịu thuế tháng Thuế suất (%) Khấu trừ nhanh (nhân dân tệ)
1 Từ 500 nhân dân tệ trở xuống 5 0
2 Hơn 500 đến 2000 nhân dân tệ 10 25
3 Hơn 2.000 đến 5.000 nhân dân tệ 15.125
4 Hơn 5.000 đến 20.000 nhân dân tệ 20 375
5 Hơn 20.000 đến 40.000 nhân dân tệ 25 1.375
6 Hơn 40.000 đến 60.000 nhân dân tệ 30 3.375
7 Hơn 60.000 đến 80.000 nhân dân tệ 35 6.375
8 Hơn 80.000 đến 100.000 nhân dân tệ 40 10.375
9 Hơn 100.000 nhân dân tệ 45 15.375
công thức tính thuế:

Thu nhập chịu thuế hàng tháng = Tổng tiền lương, tiền công hàng tháng – 800 nhân dân tệ

Thu nhập chịu thuế tháng = Thu nhập chịu thuế tháng x thuế suất – khấu trừ nhanh

Những người không thường trú tại Trung Quốc nhưng có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công tại Trung Quốc hoặc những người cư trú tại Trung Quốc nhưng có thu nhập từ tiền lương và tiền công bên ngoài Trung Quốc được khấu trừ bổ sung (hiện tại là 3.200 nhân dân tệ mỗi tháng).

2. Thu nhập của cá nhân:

Đối với cá nhân, số thuế phải nộp được tính trên tổng thu nhập kinh doanh hàng năm trừ đi các chi phí liên quan và chuyển lỗ, áp dụng 5 mức thuế suất lũy tiến như sau:

Mức độ

Thu nhập chịu thuế tháng Thuế suất (%) Khấu trừ nhanh (nhân dân tệ)
1 Từ 5.000 nhân dân tệ trở xuống 5 0
2 Hơn 5.000 đến 10.000 nhân dân tệ 10 250
3 Hơn 10.000 đến 30.000 nhân dân tệ 20 1.250
4 Hơn 30.000 đến 50.000 nhân dân tệ 30 4.250
5 Hơn 50.000 nhân dân tệ 35 6.750
công thức tính thuế:

Thu nhập chịu thuế hàng năm = Tổng doanh thu bán hàng hàng năm – Phí liên quan – Kết chuyển lỗ

Thu nhập chịu thuế năm = Thu nhập chịu thuế năm x Thuế suất – khấu trừ nhanh

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765