Thuế tài nguyên đối với thủy điện

1. Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện là gì?

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, đây là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên. Nói cách khác, thuế tài nguyên là loại thuế điều tiết thu nhập từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.

Tờ khai thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện là tờ khai về số thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ, số thuế tài nguyên dự kiến ​​được miễn, giảm trong kỳ và số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ. thời hạn mà các cơ sở này đủ điều kiện Các nhà sản xuất thủy điện phải nộp cho nhà nước.

Kê khai thuế tài nguyên cho Máy Phát Điện Thủy Điện được sử dụng để kê khai thuế tài nguyên, thuế tài nguyên định kỳ cho các nhà sản xuất thủy điện. Việc kê khai thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện cũng là căn cứ để cơ sở sản xuất thủy điện nộp thuế tài nguyên cho nhà nước.

2. Mẫu số 03/TD-TAIN: Khai thuế tài nguyên đối với hộ sản xuất thủy điện

Số hiệu: 03 /Đ-TAIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______

BÁO CÁO THUẾ TÀI NGUYÊN

(Đối với nhà máy thủy điện)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…………năm……

[02] Lần đầu tiên: [ ] [03] Bổ sung: [ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………

[06] ĐỊA CHỈ: ……………

[07] Huyện: ………………. [08] Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………

[09] Điện thoại:…………..[10] Số fax:……………………..[11] Email:……………..

[12] Tên Đại diện Tài chính (nếu có):……………………..

[14] ĐỊA CHỈ: ……………….

[15] Huyện: ………………. [16] Thành phố trực thuộc tỉnh:……………………

[17] Điện thoại: ………………… [18] Số fax: …………………… [19] Email: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: số……………………ngày……………………

Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng

STT Tên loại tài nguyên Sản lượng khai thác tài nguyên thương mại Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế(%) Thuế TNDN phát sinh trong kỳ Thuế thu nhập dự kiến ​​được miễn, giảm trong kỳ Thuế thu nhập phát sinh phải nộp trong kỳ
Kilowatt giờ công suất đầu ra
(Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)x(5)x(6) số 8 (9) = (7)-(8)
tổng cộng

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp dịch vụ về số liệu đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TÀI CHÍNH

Tên và họ:…….

Giấy chứng nhận hành nghề số:…….

Ngày tháng năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Hồ sơ khai thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện phải có các nội dung sau:

– Thời điểm tuyên bố

– Thông tin người nộp thuế

– Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có): mã số thuế, địa chỉ, hợp đồng đại lý thuế…

– Liệt kê đầy đủ các nội dung về tên loại tài nguyên, sản lượng tài nguyên thương phẩm khai thác, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất, thuế thu nhập phát sinh trong kỳ và số thuế thu nhập dự kiến. được miễn, giảm trong kỳ. , Số thuế thu nhập gây ra phải nộp trong kỳ

– Tên của đại lý tài chính và chứng chỉ hành nghề

Sau khi kê khai đầy đủ thông tin phải có xác nhận của người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765