Thủ tục thuê đất nông nghiệp năm 2023 như thế nào?

Rate this post

Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp là hành vi xây dựng trái phép sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định.

Xây dựng trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp TNHH

Theo quy định tại Điều 12 TNHH Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi điểm c khoản 64 Điều 1 TNHH Xây dựng sửa đổi 2020), các hành vi bị nghiêm cấm được quy định như sau:

Điều 12. hành vi bị cấm

1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của TNHH này.

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của TNHH này.

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, di tích lịch sử – văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp TNHH. pháp TNHH; xây dựng công trình trong vùng đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục các hiện tượng này.

4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp phải có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm cốt xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

5. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước nước ngoài trái quy định của TNHH này.

6. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ năng lực năng lực hoạt động xây dựng.

7. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.

8. Thi công xây dựng công trình không tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã lựa chọn để áp dụng cho công trình.

9. Sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng có hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.

10. Vi phạm các quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng.

11. Sử dụng công trình không đúng mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm khoảng không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, khu vực công cộng, khu vực chung.

12. Đưa, nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; lợi dụng pháp nhân khác để tham gia hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.

13. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp TNHH về xây dựng; bao che, chậm xử lý vi phạm pháp TNHH về xây dựng.

14. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp TNHH”.

Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 7, Khoản 15 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính, cụ thể:

Xem thêm  Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp ngày nay

Điều 16. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng

Mức phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng nhưng phải có giấy phép xây dựng theo quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. xây dựng.

….

Các biện pháp khắc phục:

a) Buộc che đậy theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng hoặc buộc công bố giấy phép xây dựng theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

c) Buộc phá dỡ công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 4, 6, 7, 7, 8 (đã chấm dứt hành vi vi phạm), Khoản 9, Khoản 10, Khoản 12, Khoản 13 Điều này Bài báo.

Xem thêm  Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?

Đối với hành vi quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 8 Điều này khi đang thi công xây dựng, ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 Nghị định này.
…”

Như vậy, hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sẽ bị phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với người vi phạm và bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng.

Quy trình xử lý vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp

Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về trình tự cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện sau khi có biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền. Trước khi tổ chức cưỡng chế, tổ chức ra quyết định cưỡng chế phải gửi quyết định cưỡng chế cho cá nhân (tổ chức) vi phạm và cơ quan cấp trên để cùng phối hợp thực hiện.

– Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép phải được gửi cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế trước 05 ngày tiến hành cưỡng chế để phối hợp thực hiện. trình diễn.

Người ra quyết định cưỡng chế hành chính có nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định đó. Khi nhận được quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép, cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế phải phối hợp với các cơ quan có liên quan huy động lực lượng, phương tiện. thực hiện các biện pháp nêu trong quyết định.

Xem thêm  Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập điện tử

– Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản ghi nhận việc tự nguyện thi hành. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành. Khi thực hiện cưỡng chế phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến.

– Trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ, di dời công trình xây dựng mà trên đất đó có tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế thì người tổ chức cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải chấp hành cưỡng chế. đồng thời yêu cầu họ tự chuyển giao tài sản.

– Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản thì người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng của từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực trông giữ. bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian cho cá nhân, tổ chức có tài sản đến nhận lại tài sản. Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản.

– Biên bản thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải ghi rõ thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến; kết quả.

Xem thêm  Mẫu NA5- Tờ khai xin cấp thị thực Việt Nam [Chi tiết 2023]

Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ​​ký vào biên bản. Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt nhưng không ký vào biên bản thì phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do.

Về vấn đề buộc tháo dỡ công trình, bạn tham khảo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư. xây dựng:

“Điều 4. Về áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng quy định tại Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

– Khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP đã kết thúc thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm.

Công trình hoặc bộ phận công trình vi phạm phải được tháo dỡ theo phương án, giải pháp phá dỡ đã được phê duyệt cho đến khi phần còn lại của công trình bảo đảm an toàn chịu lực khi đưa vào sử dụng.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án, giải pháp phá dỡ công trình hoặc bộ phận công trình vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này. Phương án, giải pháp phá dỡ phải bảo đảm an toàn công trình sau khi phá dỡ phần vi phạm, tính mạng, sức khỏe, công trình lân cận và bảo đảm vệ sinh, môi trường.

Xem thêm  Cách xác định biên giới quốc gia

– Trường hợp chủ đầu tư không tự nguyện chấp hành biện pháp cưỡng chế tháo dỡ phần công trình, phần công trình vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành. Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thuê tổ chức tư vấn lập phương án, giải pháp phá dỡ, giao cơ quan chuyên môn về xây dựng cùng cấp thẩm định trước khi quyết định phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình, phần công trình vi phạm: lập, thẩm định, phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ và tổ chức cưỡng chế. tháo bỏ.”

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765