Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Rate this post

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thay đổi vốn điều lệ không có gì lạ. Tùy theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ (phát triển hay suy thoái) hoặc việc chuyển nhượng, thêm bớt thành viên mà sẽ có sự điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ dựa trên hai trường hợp: giảm vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ

Trường hợp giảm vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện và hình thức giảm vốn
– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động liên tục trên 2 năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác về sau. khi về với chủ.
– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu góp đủ và đúng hạn khi góp vốn thành lập công ty.

cách thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Điều kiện và hình thức giảm vốn
– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động liên tục trên 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và được bảo lãnh thanh toán. thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
– Công ty mua lại phần vốn góp của các thành viên – Vốn điều lệ không được các thành viên công ty góp đủ và đúng hạn khi góp vốn thành lập công ty

cách thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên.

Công ty Cổ phần

Điều kiện và hình thức giảm vốn
– Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký kinh doanh đầy đủ và đúng hạn.
– Giảm vốn theo quyết định của ĐHĐCĐ
– Giảm vốn do công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành. Có 02 trường hợp: mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

cách thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đã đăng ký, kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:
– Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có báo cáo tài chính bổ sung của công ty cho kỳ gần nhất với thời điểm quyết định. giảm vốn điều lệ.
– Khi tiến hành giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định. áp dụng cho ngành đó.
– Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện và hình thức tăng vốn
– Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn từ người khác
– Trường hợp tăng vốn điều lệ do huy động thêm phần vốn góp của người khác thì công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

cách thực hiện
Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Điều kiện và hình thức tăng vốn
Doanh nghiệp có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của công ty hoặc nhận phần vốn góp của thành viên mới.

cách thực hiện
Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên.

Công ty Cổ phần

Điều kiện và hình thức tăng vốn
Doanh nghiệp tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật.

cách thực hiện
– Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để bán tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. . Kèm theo thông báo trên, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765