Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, ngành, nghề kinh doanh không còn là mục bắt buộc phải ghi trong Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh trừ những ngành nghề thuộc danh mục cấm. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà doanh nghiệp bỏ qua bước đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh khi phát sinh lĩnh vực kinh doanh khác với danh mục doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp như thế nào, hãy cùng Học Viện Kế Toán tìm hiểu nhé!

Trình tự thay đổi ngành nghề kinh doanh


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
– Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ 7: Sáng từ 7h30 đến 11h30
– Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua đường bưu điện.

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh ở đâu

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
– Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.dangkytinhdoanh.gov.vn.

Hồ sơ chuẩn bị

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh I-15 (do người đại diện theo pháp luật ký)
– Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
– Mục lục hồ sơ (theo thứ tự trên);
– Bìa hồ sơ (bằng bìa mỏng hoặc ni lông cứng không có chữ dùng cho mục đích khác).
– Tờ khai thông tin người làm đơn.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục cũng như các thông tin cần thiết khác hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chúc công việc kinh doanh của bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765