Thủ tục hành chính thuế là gì? Ví dụ [cập nhật 2023]

Rate this post

Thủ tục hành chính là cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước được quy định trong các quy phạm pháp dịch vụ hành chính, bao gồm trình tự, nội dung, mục đích và cách thức tiến hành các hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết các vấn đề quản lý hành chính nhà nước. Vậy, thủ tục hành chính thuế là gì? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu và đưa ra ví dụ ngay sau đây.

Thủ tục hành chính là gì?  Học từ A đến Z

Thủ tục hành chính thuế là gì? Ví dụ

1. Khái niệm thủ tục hành chính

Phù hợp với: Khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP

  1. “Thủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền quy định để thực hiện một chức vụ cụ thể liên quan đến một người hoặc cơ quan.

Như vậy, thủ tục hành chính bao gồm:

– Các bước tiến hành (của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính) trong việc giải quyết một công việc cụ thể cho một cá nhân, tổ chức.

– Các loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải xuất trình hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Yêu cầu mà chủ thể tiến hành thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc thực hiện khi tiến hành một thủ tục hành chính nhất định.

Xem thêm  Tìm hiểu Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

Thủ tục hành chính được quy định để cơ quan Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước. Thông qua thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức dễ dàng thực hiện các quyền của mình.

Khi xây dựng, ban hành, thủ tục hành chính phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

  1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
  2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.
  3. Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.
  4. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước.
  5. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính có liên quan và phân bổ, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp dịch vụ có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Nội dung bắt buộc của thủ tục hành chính

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP, một thủ tục hành chính chỉ được hoàn thành khi đáp ứng đủ 8 thành phần cơ bản sau:

Tên thủ tục hành chính;

– Trình tự thực hiện;

– Cách thức thực hiện;

Xem thêm  Thời hạn nộp tờ khai thuế tài nguyên

– Thành phần, số lượng hồ sơ;

– Thời hạn thanh lý;

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

– Một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; phí và lệ phí.

Như vậy, một thủ tục hành chính phải đảm bảo đầy đủ các nội dung nêu trên. Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể hơn sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đời sống người dân.

3. Các loại thủ tục hành chính và ví dụ về thủ tục hành chính

Ứng với mỗi tiêu chí khác nhau, thủ tục hành chính được phân thành các loại khác nhau. BẰNG:

– Chia theo lĩnh vực có các thủ tục hành chính về hộ tịch, thủ tục thương mại (thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại, thủ tục phá sản…).

– Nếu chia theo cơ quan thực hiện thì có TTHC cấp xã (gồm thủ tục đăng ký khai sinh không có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài…); và thủ tục hành chính quận 9, thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, yếu tố nước ngoài..); thủ tục hành chính cấp tỉnh (xin lý lịch tư pháp…).

– Nếu chia theo quan hệ việc làm sẽ chia thành:

+ Thủ tục hành chính nội bộ: các thủ tục thực hiện công việc nội bộ trong cơ quan Nhà nước, trong hệ thống cơ quan Nhà nước (Thủ tục ban hành các quyết định điều chỉnh; Thủ tục ban hành các quyết định nội bộ cá nhân; thủ tục bổ nhiệm cán bộ,…).

Xem thêm  Sổ nhật ký chất thải nguy hại là gì?

+ Thủ tục hành chính văn phòng: bao gồm tất cả các thủ tục liên quan đến việc xử lý, cung cấp, lưu trữ công văn và ra quyết định dưới dạng văn bản phục vụ cho việc thanh lý công việc…

4. Đặc điểm thủ tục hành chính

Nhìn chung, thủ tục hành chính có những đặc điểm chung như:

– Do các chủ thể quản lý hành chính nhà nước chấp hành.

– Tính mềm dẻo, linh hoạt.

– Chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mới có quyền thực hiện và thực hiện trong phạm vi thẩm quyền do pháp dịch vụ quy định.

– Các thủ tục hành chính phải được thực hiện theo quy định của pháp dịch vụ.

5. Ví dụ về thủ tục hành chính

ví dụ về thủ tục hành chính Cụ thể là thủ tục đăng ký kết hôn. Đây là thủ tục hành chính phổ biến và quen thuộc.

Bước 1: Khi các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn thì tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn.

Hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);

+ Bản chính Giấy chứng nhận hộ tịch để làm thủ tục đăng ký kết hôn;

+ Bản chính chứng minh nhân dân của cả nam và nữ;

+ Bản gốc sổ hộ khẩu của cả 2 giới tính nam và nữ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền

Xem thêm  Mẫu đơn khiếu nại cán bộ địa chính

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 dịch vụ hộ tịch 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong các bên kết hôn phải đăng ký kết hôn. Ngoài ra, Điều 37 dịch vụ Hộ tịch 2014 cũng quy định:

“ 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài.

  1. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Tùy từng đối tượng đăng ký kết hôn khác nhau mà nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định trên.

Bước 3: Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Sau khi nộp hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sau khi nộp hồ sơ, có thể kéo dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Trên đây là nội dung về Thủ tục hành chính thuế là gì? Ví dụ dịch vụ ketoanhn cập nhật được gửi đến bạn đọc, mong rằng nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến ​​thức hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề trên. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Công ty dịch vụ ketoanhn để được hỗ trợ ngay. Theo dõi trang web của chúng tôi để biết các bài viết hay về các lĩnh vực khác.

Xem thêm  Giải phóng mặt bằng khoảng 1.000 ha để thực hiện dự án
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765