Thông tư 14 về đấu giá quyền sử dụng đất

Thông tư liên tịch này được ban hành ngày 4/4/2015 tại Hà Nội và có tên là “Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất”. hoặc thuê đất. Thông tư này nhằm mục đích quy định trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Dưới đây là một số điểm chính trong thông tư này:

– Phạm vi:

Thông tư này quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

– Đối tượng áp dụng:

Cơ quan quản lý đất đai, tổ chức đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

– Quỹ đất dùng để đấu giá:

Bao gồm đất do Nhà nước thu hồi vì lợi ích quốc gia, công cộng; bị Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp dịch vụ về đất đai; Nhà nước thu hồi đất do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước; đất do UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức được giao quản lý; đất do các tổ chức được giao quản lý theo quy định của pháp dịch vụ.

– Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt:

Được thành lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp như giao đất, cho thuê đất đối với các dự án có giá trị lớn; giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại các xã miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên và không có tổ chức có chức năng đấu giá theo quy định của pháp dịch vụ. dịch vụ.

– Trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

Công việc này bao gồm chuẩn bị kế hoạch đấu giá, chuẩn bị tài liệu đấu giá, quyết định đấu giá, xác định và phê duyệt giá khởi điểm, lựa chọn và ký hợp đồng với đấu giá viên và giám sát việc thực hiện. bán đấu giá.

Đây là phần tóm tắt ngắn gọn nội dung của Thông tư liên tịch này. Để biết thêm chi tiết và để đọc toàn văn, bạn có thể tìm thấy thông tư này trên các nguồn pháp dịch vụ chính thức hoặc liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá đất thuê

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765