Thông báo mời thầu tiếng anh là gì [Chi tiết 2023]

Rate this post

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh doanh. Có thể thấy, đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu (mời thầu) đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của pháp dịch vụ. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (nhà thầu) cạnh tranh với nhau. Vì thế Thông báo mời thầu tiếng anh là gì? Hãy cùng ketoanhn.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Mẫu thông báo mời thầu và mẫu đăng ký mời thầu

Thông báo mời thầu tiếng anh là gì [Chi tiết 2023]

1. Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu dùng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu đối với dự án, gói thầu đối với chủ đầu tư, nhà thầu làm cơ sở cho việc lập hồ sơ.

Hồ sơ yêu cầu là tài liệu đầy đủ sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu đối với dự án, gói thầu, làm cơ sở cho nhà thầu, chủ đầu tư. lập hồ sơ đề xuất và để nhà thầu tổ chức đấu giá. hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt bao gồm nội dung yêu cầu của thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, hình thức đấu thầu, bảng khối lượng mời thầu, yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật và chất lượng; điều kiện chung, điều kiện riêng của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác

– Thông báo mời thầu, thông báo mời thầu hoặc đăng danh sách ngắn theo quy định của dịch vụ đấu thầu

– Nguồn vốn của gói thầu được bố trí theo tiến độ của gói thầu

– Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp mua tập trung, định kỳ

– Đảm bảo giao mặt bằng thi công theo tiến độ thi công của gói thầu.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bao gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ mời thầu bao gồm các tài liệu sau:

– Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu phải thể hiện rõ các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ của người đề nghị chào hàng

+ Tóm tắt nội dung thầu

+ Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu

Thời hạn, địa điểm và thủ tục nộp hồ sơ dự thầu

Hướng dẫn đọc hồ sơ mời thầu:

=> Trường hợp đấu thầu rộng rãi: Người đề xuất đấu thầu có trách nhiệm phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

=> Trường hợp đấu thầu hạn chế: Bên mời thầu gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu.

Ngoài ra, bên mời thầu còn có trách nhiệm hướng dẫn các bên dự thầu về các điều kiện dự thầu. các thủ tục áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các thắc mắc của nhà thầu để họ hiểu rõ hơn về gói thầu mà mình tham gia.

– Yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ dự thầu (Ví dụ: yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ,…)

– Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu

– Các chỉ dẫn khác liên quan đến đấu thầu

(Điều 218, Điều 219 dịch vụ Thương mại 2005)

3. Thông báo mời thầu là gì và nó có quan trọng không?

Thông báo mời thầu là một trong những tài liệu quan trọng và bắt buộc phải có trong thủ tục đấu thầu. Như đã đề cập tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này, Thông báo mời thầu là một trong những điều kiện cần thiết để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu và cũng là một trong những hồ sơ bắt buộc phải có theo quy định của pháp dịch vụ. . được đưa vào hồ sơ mời thầu.

THÔNG BÁO DỰ THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: …………………………………………………….

– Loại bao bì:………………………………………………………..

– Nội dung chính của gói thầu:……………………………………………….

– Thời gian thực hiện gói thầu: …………………………………………………………………………………….

Tên dự án hoặc tên dự toán gói thầu mua sắm định kỳ: ………….

Thủ đô: ………………………………………………………………. (Phần này, bên mời thầu phải ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời điểm nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc vốn vay ưu đãi thì ghi rõ tên các nhà tài trợ và cơ cấu của khoản vay, bao gồm tất cả các quỹ và vốn quốc gia).

Hình thức lựa chọn nhà thầu:……………………. (Trong phần này phải quy định rõ phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo giai đoạn hoặc chào hàng cạnh tranh hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện hoặc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt) (Điều 20 đến Điều 26 dịch vụ Đấu thầu của 2013)

Phương thức lựa chọn nhà thầu: ……………………………………………………. (Phần này cần ghi rõ phương thức lựa chọn nhà thầu là Một giai đoạn một túi hồ sơ, Một giai đoạn hai túi hồ sơ, Hai giai đoạn một túi hồ sơ hay Hai giai đoạn hai túi hồ sơ)

Thời hạn phát hành hồ sơ mời thầu: từ… giờ ngày… tháng… năm… đến… giờ ngày…. Có thể …

Nơi bán hàng: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Số fax: ………………………………………………………………………………………………….

Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: ………… đồng (bằng chữ: …………đồng Việt Nam)

Bảo lãnh dự thầu:

– Lượng tiền ………………. đồng (bằng chữ:………………………………………………………. Việt Nam đồng)

– Hình thức bảo lãnh dự thầu: …………………………………………………… (Hình thức chào bán bảo lãnh có thể lựa chọn một trong các phương thức chào bán bảo lãnh như đặt cọc, ký quỹ hoặc xuất trình thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp dịch vụ Việt Nam)

Thời điểm đóng thầu: …. giờ… phút ngày… tháng… năm… kính mời đại diện các nhà thầu đã trình bày HSĐX/HSĐX tới dự lễ mở thầu tại địa điểm và thời gian nêu trên./.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MUA

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đây là thông tin về Thông báo mời thầu tiếng anh là gì [Chi tiết 2023] métà ketoanhn.com cung cấp cho bạn đọc Nếu có thắc mắc, cần trợ giúp về chủ đề trên, vui lòng liên hệ với công ty dịch vụ ketoanhn.com chúng tôi. ketoanhn.com 0982438765 luôn cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả thân mến.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765