Thời hạn lưu giữ sổ kế toán [Cập nhật 2023]

Rate this post

Các loại chứng từ như hóa đơn, chứng từ, sổ sách,.. họ có thời hạn nộp đơn theo quy định của pháp dịch vụ. Việc hết thời hạn kế toán có thể được loại bỏ bằng cách tiêu hủy. Vì thế Thời hạn hạch toán là bao lâu? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Thời hạn nộp hồ sơ, chứng từ kế toán

Thời hạn lưu giữ sổ kế toán [Cập nhật 2023]

1.Thời điểm tính kỳ lưu trữ chứng từ kế toán

Thời điểm tính thời hạn nộp chứng từ kế toán được quy định như sau:

+ Theo quy định tại Điều 12 tiểu mục 1, 2 và 7 Điều 13.14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì thời điểm tính thời gian lưu giữ tài liệu kế toán được tính kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán hàng năm. Tài liệu kế toán. kỳ hạch toán.

+ Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán căn cứ vào Khoản 3 Điều 13 Nghị định này kể từ ngày Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt.

+ Thời điểm tính thời hạn lưu trữ còn liên quan đến việc thành lập đơn vị kể từ ngày đơn vị đó được thành lập. Tài liệu kế toán liên quan đến việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình sở hữu. Các tài liệu liên quan đến việc giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, chấm dứt dự án được tính kể từ ngày kết thúc thủ tục giải thể, phá sản, v.v. báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra.

2. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ ít nhất 05 năm.

+ Các loại chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như: Phiếu thu, chi hay phiếu nhập kho thì không được lưu vào chứng từ kế toán của bộ phận kế toán.

+ Các loại chứng từ, tài liệu kế toán phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của đơn vị kế toán không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập BTC.

+ Trường hợp tài liệu kế toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà pháp dịch vụ khác quy định phải lưu trữ trên 05 năm thì thực hiện theo quy định đó.

3. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm.

+ Các loại chứng từ kế toán dùng trực tiếp để ghi sổ và lập BCTC, các loại bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết hoặc sổ cái chi tiết, sổ cái, sổ cái, báo cáo tài chính tháng, quý, niên độ đơn vị, báo cáo thanh lý cuối kỳ, sổ kế toán tự chủ biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và các tài liệu khác sử dụng trực tiếp cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

+ Các chứng từ kế toán liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ, báo cáo kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản.

+ Tài liệu kế toán đơn vị chủ đầu tư bao gồm các chứng từ, tài liệu kỳ kế toán năm, tài liệu báo cáo hoàn thành đối với công trình nhóm B, C hoàn thành.

+ Các chứng từ kế toán liên quan đến việc thành lập, chia tách hoặc hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi sở hữu công ty, chuyển đổi hoặc giải thể đơn vị, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt dự án.

+ Tài liệu kế toán của đơn vị như biên bản kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, biên bản kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc biên bản của cơ quan kiểm toán độc lập.

+ Các giấy tờ khác không quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này.

+ Đối với trường hợp tài liệu kế toán quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6 Điều này mà pháp dịch vụ khác quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì người làm kế toán phải thực hiện theo quy định đó.

4. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn

+ Đối với đơn vị kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn, gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được Quốc hội thông qua; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nhóm A, dự án quan trọng quốc gia và các tài liệu kế toán khác có tính chất trọng yếu, quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng.

+ Việc xác định thời hạn bảo quản tài liệu kế toán khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp dịch vụ của đơn vị kế toán hoặc của ngành, địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất lịch sử, tầm quan trọng về kinh tế, an ninh quốc gia. .

+ Riêng đối với hoạt động thương mại, tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn, kể cả những tài liệu có tính chất lịch sử, kinh tế, an ninh quốc phòng.

+ Việc xác định tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn do chủ sở hữu tài liệu hoặc người đại diện theo pháp dịch vụ của đơn vị kế toán căn cứ vào tính lịch sử, ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định, xác định cho từng trường hợp cụ thể. và giao cho phòng kế toán hoặc bộ phận khác lưu hồ sơ theo mẫu gốc hoặc mẫu khác.

+ Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán đương nhiên bị tiêu hủy.

Đây là thông tin về Thời hạn lưu giữ sổ kế toán [Cập nhật 2023] métà ketoanhn cung cấp cho bạn đọc Nếu có thắc mắc, cần trợ giúp về chủ đề trên, vui lòng liên hệ với công ty dịch vụ ketoanhn chúng tôi. ketoanhn 0982438765 luôn cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả thân mến.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765