Thỏa thuận tổng mặt bằng và bản thảo kiến ​​trúc

Rate this post

Kiến trúc đô thị là khái niệm dùng để chỉ các công trình kiến ​​trúc, kỹ thuật, mỹ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, thiết kế của nó chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. Để đảm bảo tính ổn định về kiến ​​trúc đô thị và quy hoạch đô thị, các công trình xây dựng phải đảm bảo sự thống nhất giữa tổng mặt bằng địa hình và đồ án kiến ​​trúc. Sau đây là nội dung thỏa thuận tổng mặt bằng và bản thảo kiến ​​trúc.

Hình ảnh Đỗ Thị Hoa La Gi Quả Trinh & Nhung Anh Huong Của Đỗ Thị Hoa Số 1
Thỏa thuận tổng mặt bằng và bản thảo kiến ​​trúc

1. Thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến ​​trúc

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bước 2: Sở Quy hoạch Kiến trúc đô thị tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyên viên tiếp nhận, lập và giao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để người dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trả hồ sơ kèm theo yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người yêu cầu.

Bước 3: Trong thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đô thị xem xét, giải quyết.

làm thế nào để thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Kiến trúc và Đô thị.

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, quyết định phê duyệt sẽ được nhận qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc văn bản của cơ quan thẩm định dự án đầu tư) đề nghị phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến ​​trúc công trình (có thuyết minh tóm tắt);
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các kiến ​​trúc sư, nhà quy hoạch đô thị tham gia lập quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến ​​trúc công trình;
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản hợp lệ cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ quy hoạch (nếu có) hoặc giấy phép quy hoạch (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc trường hợp phải xin giấy phép quy hoạch đô thị);
  • một trong các văn bản sau:

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản công nhận Ban Dân vận Thành phố là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Chính phủ (đối với dự án khuyến mãi nhà ở thực hiện theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP);

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản giao chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước);

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận địa điểm đầu tư của Ban Dân vận Thành phố hoặc văn bản cho phép đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường đang có hiệu lực. (đối với các dự án đầu tư đã làm thủ tục xét duyệt và cho thuê đất theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố);

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp TNHH (đối với nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất hợp pháp, được thuê đất theo quy định);

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản của cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đối với nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các giấy tờ liên quan (nếu có) để làm rõ một số nội dung liên quan trong hồ sơ;
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ vị trí hiện trạng tỷ lệ 1/500;
  • Thành phần của bản vẽ:

+ Tổng địa hình toàn bộ bề mặt trái đất tỷ lệ 1/500, bạn có thể thể hiện bản đồ vị trí và ranh giới của bề mặt trái đất tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000.

+ Các mặt đứng thể hiện không gian kiến ​​trúc ngang và dọc của khu đất (tối thiểu 02 mặt đứng triển khai), tỷ lệ 1/200-1/500 (Tùy theo quy mô địa hình có thể kết hợp vẽ tổng mặt bằng địa hình tỷ lệ 1/500);

  • Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến ​​trúc của công trình.

– Số lượng hồ sơ: 17 (mười bảy) tập tin. (Khoản 3 Mục IX Hướng dẫn 2345/HD-SQHKT)

Để tránh lãng phí thời gian và kinh phí in lại các bộ hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức lập đồ án quy hoạch đô thị, bản vẽ mặt bằng đô thị riêng, quy hoạch tổng mặt bằng – quy hoạch kiến ​​trúc công trình (do có thể chỉnh sửa hồ sơ trong quá trình thẩm định); Số lượng bộ hồ sơ và tiến độ tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện như sau:

+ Tại thời điểm nhận hồ sơ lần đầu: 02 bộ hồ sơ.

+ Sau khi chỉnh sửa xong theo văn bản hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc (nếu cần chỉnh sửa): 04 bộ bản vẽ kế hoạch mặt bằng đầy đủcông trình kiến ​​trúc01 đĩa File bản vẽ chỉnh sửa đầy đủ (đính kèm 01 văn bản của cơ quan tổ chức lập bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến ​​trúc công trình về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu có yêu cầu chỉnh sửa trước của Sở Kiến trúc và Đô thị).

Thời kì thanh toán

(theo điều 2 Thông tư 03 ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng, Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011)

– Đối với dự án nhóm A: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

– Đối với dự án nhóm B: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

– Đối với dự án nhóm C: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Người nhận yêu cầu: Nhà đầu tư (Tổ chức, công ty, v.v.)

Cơ quan xử lý: Phòng quy hoạch kiến ​​trúc.

Kết quả giải quyết hồ sơ thi đua với Vụ Đô thị và Kiến trúc

Nếu ứng dụng đáp ứng các yêu cầu:

– Văn bản chấp thuận của Sở Đô thị và Kiến trúc.

– Bản vẽ có chữ ký của chủ sở hữu và dấu của Sở Đô thị và Kiến trúc.

Trường hợp không đạt hồ sơ Đánh giá:

– Văn bản chỉnh sửa và hướng dẫn plugin

Giá cước và phí: Không

2. Đơn xin phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến ​​trúc

Một bản thảo kiến ​​​​trúc được hiểu là quy hoạch xây dựng sơ khai nhất của một công trình. Nội dung của bản thiết kế kiến ​​trúc bao gồm: Mục đích, địa điểm xây dựng, diện tích, chiều cao, v.v. của công trình kiến ​​trúc nhằm giúp người đọc hình dung được hình thể cơ bản nhất của công trình trước khi thi công.

Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế kiến ​​trúc, thiết kế là mẫu đơn do cá nhân, tổ chức có địa điểm xây dựng cần xin phép xây dựng lập và nộp tại Sở Quy hoạch Kiến trúc sở tại. Nội dung đơn nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức đề nghị xét duyệt, thông tin công trình xây dựng…

Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, bản thảo kiến ​​trúc để xin phép xây dựng trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến ​​trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…, ngày tháng năm…

ĐỀ XUẤT

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÀ TỔNG THỂ

kiến trúc sơ bộ

Kính thưa: Sở quy hoạch kiến ​​trúc….

1. Tổ chức/Cá nhân:

Họ và tên người làm đơn (trường hợp là cơ quan, đơn vị sự nghiệp thì thủ trưởng cơ quan là người đại diện ghi rõ tên cơ quan):…

– Địa chỉ liên hệ: Số nhà ………… Đường (phố)……

(hoặc ấp…thị trấn…)

Khu phố (xã)…… Quận (huyện)……

Điện thoại:… Fax:… Email:……

2. Địa điểm gợi ý:

Số nhà:…… Đường (phố)…

(hoặc thôn…… thôn…… )

Khu phố (xã)……Huyện (huyện)……

3. Dự định đầu tư xây dựng:

Công năng dự án:……

Diện tích đất (m2):……Mật độ xây dựng (%):……

Tổng diện tích xây dựng (m2):…Chiều cao xây dựng: …tầng.

Chiều cao công trình (m):…… Tầng hầm:……tầng.

Tổng diện tích sàn tầng hầm (m2): …Nhu cầu chỗ để xe …diện tích.

Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến ​​trúc sơ bộ khu đất xây dựng Hà Nội. trên mặt đất. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng.

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765