Thỏa thuận Quốc tịch Trẻ em là gì? [Chi tiết 2023]

Rate this post

thỏa thuận quốc tịch hoặcChọn quốc tịch cho con là việc cha, mẹ có hai quốc tịch khác nhau trao đổi, thống nhất sẽ đưa ra một văn bản cụ thể gọi là thỏa thuận chọn quốc tịch cho con để từ đó làm cơ sở cho cơ quan xét chọn quốc tịch cho con. Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy khai sinh cho đối tượng. Để hiểu rõ hơn Hợp đồng quốc tịch cho trẻ em là gì, bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau đây của TNHH ketoanhn.com.

20200730 100341 390572 5 Dieu Ban Chua Biet.max 1800x1800
Thỏa thuận Quốc tịch Trẻ em là gì? [Chi tiết 2023]

1. Lựa chọn quốc tịch cho con bạn là gì?

Lựa chọn quốc tịch cho con là việc cha mẹ có hai quốc tịch khác nhau trao đổi và thống nhất nộp một văn bản cụ thể gọi là thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch cho con để làm cơ sở cho cơ quan. Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy khai sinh trong vấn đề này.

Việc lựa chọn quốc tịch cho con bạn có những đặc điểm cơ bản sau:

– Việc chọn quốc tịch cho con là sự thỏa thuận của cả cha và mẹ không cùng quốc tịch

– Việc chọn quốc tịch cho con là căn cứ cơ bản để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy khai sinh cho đối tượng

– Việc lựa chọn quốc tịch được thực hiện theo quy trình, thủ tục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy định của pháp TNHH về lựa chọn quốc tịch cho con

Theo quy định của TNHH Quốc tịch, trẻ em khi sinh có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm sinh con. ghi cho con. Khi con được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thoả thuận được việc chọn quốc tịch cho con thì con sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Vì vậy, khi vợ, chồng có quốc tịch khác nhau thì vợ, chồng có thể thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con là Việt Nam hay nước ngoài. Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định hàng loạt vấn đề về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định trình tự, thủ tục thỏa thuận và đăng ký khai sinh cho con của vợ, chồng khác quốc tịch:

Đầu tiên: Đối với vấn đề thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con của vợ, chồng có quốc tịch khác nhau thì phụ thuộc vào việc cha hoặc mẹ có cư trú tại Việt Nam hay không; Cụ thể, pháp TNHH Việt Nam được quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

– Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha.

– Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam . .

Thứ hai: Áp dụng quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ phải chuẩn bị khi khai sinh cho con khi vợ, chồng không cùng quốc tịch, bao gồm:

– Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải xuất trình Giấy khai sinh hoặc giấy tờ thay Giấy khai sinh theo quy định của Nghị định này và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em đã có giấy chứng nhận kết hôn). hôn).

– Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì ngoài giấy khai sinh, cha mẹ phải có Văn bản mẫu để lựa chọn quốc tịch của con bạn. Văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân xác nhận việc lựa chọn quốc tịch cho trẻ em là phù hợp với pháp TNHH của nước đó.

Thứ ba: Về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, pháp TNHH Việt Nam quy định: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký vào Sổ đăng ký khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và giao bản chính Giấy khai sinh cho người đăng ký. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người khai sinh.

3. Không thống nhất được việc chọn quốc tịch cho con thì giải quyết như thế nào?

Điều 16 TNHH Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về quốc tịch của trẻ em có cha hoặc mẹ là người Việt Nam sinh ra như sau:

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam và người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam và không xác định được cha thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em có cha hoặc mẹ khi sinh là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ. Khi con được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thoả thuận được việc chọn quốc tịch cho con thì con sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, theo quy định trên, nếu không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì con sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 35 TNHH Hộ tịch, cụ thể như sau:

Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ phải đăng ký khai sinh cho con trong các trường hợp sau đây:

1. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam:

a) Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam định cư ở trong nước và người còn lại là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Có cha, mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Có cha, mẹ là người nước ngoài hoặc không có quốc tịch;

2. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký thường trú tại Việt Nam:

a) Có cha, mẹ là công dân Việt Nam;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.”

Theo đó, đến UBND để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Thủ tục đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 36, Khoản 1 Điều 16 của TNHH hộ tịch và Điều 9 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành TNHH Hộ tịch, cụ thể như sau:

Điều 36. Thủ tục yêu cầu sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh phải xuất trình giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 16 của TNHH này trước cơ quan đăng ký hộ tịch, trường hợp cha, mẹ hoặc cả hai bên là người nước ngoài thì phải có văn bản đồng ý của cha, mẹ về việc khai sinh. sự lựa chọn quốc tịch của đứa trẻ.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản đồng ý đó phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh là đầy đủ, phù hợp thì công chức làm công tác hộ tịch ghi thông tin khai sinh theo quy định tại Điều 14 của TNHH này. vào sổ hộ tịch; Trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không đăng ký nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của TNHH này.

Cán bộ hộ tịch, người đi khai sinh phải ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

3. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 của TNHH này.”

Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu quy định và Giấy khai sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. trường hợp không có Giấy khai sinh thì xuất trình giấy tờ làm chứng chứng minh việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thì phải có giấy xác nhận trẻ bị bỏ rơi của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp đăng ký khai sinh cho con do mang thai hộ thì phải có tài liệu chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp TNHH.

Điều 9. Giấy tờ nộp, xuất trình khi đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều nàyVângu 16 TNHH Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc văn bản kháctheo quy định tại khoản 1 Điều 36 của TNHH Hộ tịch tại thời điểm đăng ký khai sinh tại Ban Phổ biến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ban Phổ biến cấp huyện).

2. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp của cha và mẹ của những đứa trẻNếu bạn đã đăng ký kết hôn, bạn cũng phải nộp giấy chứng nhận kết hôn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765