Thiệt hại của công ty thiết lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

Rate this post

Kế toán luôn là môn học được coi là trái tim của mọi hoạt động kinh doanh. Một thực trạng đáng báo động hiện nay tại các công ty là tình trạng sử dụng song song 2 sổ sách kế toán với mục đích tối thiểu hóa lợi nhuận và trốn tránh việc kê khai, nộp thuế với Nhà nước. Vậy, tình huống đó sẽ như thế nào cũng như hậu quả pháp lý sẽ xảy ra? Mời các bạn đọc bài viết sau.

Thiệt hại của công ty thiết lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

Thiệt hại của công ty thiết lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

1. Vai trò của sổ kế toán:

Sổ kế toán dùng để ghi chép số liệu sẽ giúp công ty lưu trữ một cách khoa học, thống kê được doanh thu, nắm bắt lãi lỗ từ đó có kế hoạch quản lý hoạt động kinh doanh.

Sổ kế toán được coi là phương tiện vật chất để thực hiện công việc kế toán ở bất kỳ đơn vị, công ty nào. Đây được coi là khâu trung gian của công việc kế toán, giúp thu thập các thông tin, số liệu từ các chứng từ ban đầu, thể hiện quy trình hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào. Từ đó vẽ ra bức tranh kinh tế của công ty thông qua báo cáo tài chính doanh nghiệp.

– Từ sổ cái thể hiện sự lên xuống của doanh thu giúp công ty có cái nhìn tổng quan để hoạch định hướng kinh doanh tiếp theo của mình.

2. Thế nào là hai sổ cái?

Hai sổ sách kế toán là việc thiết lập hai hệ thống kế toán khác nhau trong công ty để cập nhật dữ liệu công ty, cũng như lợi nhuận và thu nhập của công ty với mục tiêu chính là giảm nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, tại các công ty, việc sử dụng 2 sổ kế toán là khá phổ biến. Đây là một thực trạng rất đáng báo động.

3. Tác hại của việc sử dụng 2 sổ cái?

3.1. Hiện trạng sử dụng 2 sổ kế toán:

dịch vụ Kế toán 2015 quy định rõ hành vi sử dụng 2 sổ cái bị nghiêm cấm, cụ thể tại Khoản 10 Điều 13 như sau:

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm:

10. Lập từ hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp và công bố báo cáo tài chính không thống nhất về số liệu trong cùng một kỳ kế toán.”

Như vậy, việc đăng ký 2 sổ kế toán là không hợp pháp theo quy định của dịch vụ kế toán. Ở Việt Nam, tình trạng này rất phổ biến, chủ yếu là để trốn nộp thuế cho cơ quan nhà nước.

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, để giảm thu nhập chịu thuế do khách hàng không phải lập hóa đơn (nói chung đối với ngành bán lẻ), doanh nghiệp thường đăng ký sổ sách theo địa chỉ bán hàng ít nhất, hàng hóa xuất khẩu ít hơn là chủ yếu. phần doanh thu cần xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng trong số liệu nội bộ vẫn ghi nhận doanh thu theo số lượng hàng thực tế bán và lợi nhuận thực tế để theo dõi quá trình lãi lỗ của công ty.

3.2. Tác hại của việc sử dụng hai sổ cái:

đầu tiên, việc sử dụng 2 sổ cái nhằm mục đích trốn thuế theo quy định của pháp dịch vụ hành vi trốn thuế 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 200 BLHS 2015 quy định:

“thứ nhất. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây để trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ dịch vụ này mà chưa được lập án tích nhưng còn tái phạm thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Không xuất trình hồ sơ đăng ký thuế; không khai thuế; khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày đến hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp dịch vụ;

b) Không đăng ký vào sổ sách kế toán các khoản thu nhập liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp;

c) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán hàng hóa, vật tư đầu vào của hoạt động làm phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, giảm, tăng số tiền thuế khấu trừ, hoàn thuế ;

đ) Sử dụng chứng từ thu khác, chứng từ không hợp pháp để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

đ) Khai man hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ dịch vụ này;

g) Cố ý bỏ hoặc khai man số tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ dịch vụ này;

h) Phối hợp với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 188 và điều 189 của Bộ dịch vụ này;

i) Sử dụng hàng hóa không đúng mục đích thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế mà không khai báo việc chuyển mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

4. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ di sản. .

5. Pháp nhân thương mại phạm một trong các tội quy định tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này để trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về tội trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này phạm tội hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ dịch vụ này chưa được tống đạt án tích mà còn tiếp tục phạm tội; thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Khi phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ dịch vụ này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

Thứ hai, Việc sử dụng hai sổ cái này sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi dữ liệu kinh doanh thực tế. Việc theo dõi đồng thời hai sổ cái không thể kiểm soát đầu vào và đầu ra của công ty, dữ liệu thu nhập và lợi nhuận của công ty và do đó rất khó phân tích những dữ liệu đó. Do đó, việc nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty chưa thống nhất.

Thứ ba, Công việc cho phòng kế toán cũng như chi phí cho công việc này cũng tăng lên, thay vì chỉ làm sổ sách, công việc đơn giản thì nay tăng gấp đôi về công việc bị trùng dẫn đến chi phí phải trả cho phòng kế toán. nhân viên cũng tăng lên. Ngoài ra, thay vì sử dụng phần mềm quản lý chi phí, doanh nghiệp có thể cần mua thêm phần mềm để theo dõi, dẫn đến chi phí công nghệ phần mềm tăng lên.

Thứ Tư, Việc sử dụng hai sổ sách kế toán ảnh hưởng rất lớn đến tính minh bạch, công khai của công ty. Vì trong nội bộ công ty dễ sinh ra sự lộn xộn, thiếu tin tưởng lẫn nhau và không tạo được sự tin tưởng, minh bạch trong công tác quản lý điều hành công ty.

4. Phương pháp hạn chế sử dụng 2 sổ cái:

Khi nhận thức được tác hại của việc sử dụng hai loại sổ cái trên, DN sẽ phải thay đổi quan điểm và đưa ra hướng xử lý tình trạng trên nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch nhất. Sau đây là một số cách khắc phục:

– Trước hết cần thay đổi cấu trúc và bản chất của văn hóa trong công ty: nâng cao tính trong sạch, minh bạch của công ty.

Thứ hai, doanh nghiệp phải đảm bảo kê khai trung thực, kê khai đủ thu nhập để thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

– Thứ ba, phải thay đổi quy trình quản trị doanh nghiệp: doanh nghiệp phải thiết lập quy tắc kiểm soát ngay từ đầu là nhân viên phải có hóa đơn hợp lệ để thanh toán, loại bỏ thói quen gian lận hoặc không lấy hóa đơn cho mất thời gian.

Thứ tư, đề xuất điều chỉnh số liệu hiện tại cho phù hợp: DN phải kiểm tra lại sổ sách, chứng từ để xác minh số liệu thực tế về thu nhập từ hoạt động kinh doanh, từ đó tổ chức số liệu theo đúng quỹ đạo.

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về thực trạng và hậu quả pháp lý của việc Công ty thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Tôi hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn thông tin hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765