Thế nào là lối sống của Đảng viên?

Đảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là:

Về chính trị, tư tưởng:

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; Sự kiện xác định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp TNHH của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước – dân tộc, của nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân.

– Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.

– Giữ nghiêm kỷ TNHH phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Về đạo đức, lối sống:

– Gương mẫu về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

– Không ham quyền hành, có nhiệt tình và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.

– Không tham ô, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quan liêu, tham nhũng, cực đoan, lãng phí, trù dập và lợi ích nhóm; tuyệt đối không lợi dụng, để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

– Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ TNHH của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đủ quyền hạn, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Mỗi Đảng viên có ý thức giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống như trên sẽ tạo nên đội ngũ Đảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đứng trong hàng ngũ của Đảng. , xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765