Tại sao trả lại IRPF?

Hoàn thuế TNCN là việc cơ quan thuế trả lại số thuế đã nộp thừa nếu có yêu cầu hoàn. Nếu người nộp thuế không hiểu các quy định về hoàn thuế để tuân thủ thì sẽ không được hoàn thuế.

Dong Thue Thu Nhap Ca Nhan theo Quy Dinh Moi Hien Nay 2
Tại sao trả lại IRPF?

1. Hoàn thuế thu nhập là gì?

Theo quy định của dịch vụ thuế thu nhập cá nhân và các văn bản điều chỉnh, có thể hiểu, hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế được trả lại số tiền nộp thừa tính thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể về hoàn thuế thu nhập cá nhân, định nghĩa trước đây được căn cứ theo các quy định có liên quan.

2. Giả định khai thuế thu nhập

Khoản 2 Điều 8 dịch vụ thuế TNCN 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

“a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế không thuộc đối tượng phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.”

Theo đó, trường hoàn được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Số thuế đã nộp lớn hơn số phải nộp; Bạn đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế chưa phải nộp thuế; Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế.
  • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu tại mục 2 điều này.
  • Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế theo quy định và được chấp nhận.

Cụ thể, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC về hoàn thuế như sau:

“2. Trường hợp người đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện thanh quyết toán thì việc khai thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân nộp thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân. Sau khi quyết toán nếu còn số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn trả.

3. Cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan quản lý thuế được lựa chọn việc khai hoặc bù trừ tiền thuế vào kỳ sau trước cùng cơ quan quản lý thuế.”

Quy định này nêu rõ, chỉ hoàn thuế khi có yêu cầu hoàn, cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế; trường hợp không yêu cầu hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

Ghi chú:

– Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện quyết toán thì việc hoàn trả của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân nộp thuế.

– Đối với người quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế được thu hồi số thuế nộp thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau.

4. Cách tính tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính số tiền hoàn thuế khá quan trọng đối với người nộp thuế nhưng cũng không kém phần phức tạp. phụ thuộc vào trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân Có nhiều cách khác nhau để tính xem bạn có được hoàn thuế hay không và nếu có thì số tiền thuế được hoàn lại là bao nhiêu.

Trường hợp 1: Tính khai thuế để biết số thuế nộp thừa

Nếu rơi vào trường hợp này thì người nộp thuế phải biết số thuế mình đã tạm nộp là bao nhiêu và tính chính xác số thuế phải nộp để tìm ra số chênh lệch (số nộp thừa).

Trường hợp 2: Tính hoàn thuế khi chưa đến hạn

Trường hợp này xảy ra khi làm việc đủ 12 tháng trong năm nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công giữa các tháng có chênh lệch (tháng càng cao thì tạm nộp thuế) hoặc trường hợp tiền lương lớn hơn mức giảm trừ gia cảnh nhưng không được giảm trừ gia cảnh. bạn làm việc đủ 12 tháng.

Người nộp thuế trong trường hợp này chỉ cần tính xem thu nhập chịu thuế của mình đã đến mức phải chịu thuế hay chưa. Nó chủ yếu dựa vào tổng thu nhập và các khoản giảm trừ gia cảnh (bao gồm giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc) để tính.

Nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) từ 132 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Trường hợp có người phụ thuộc thì mỗi người được giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng.

Ví dụ: Ông A đăng ký 01 người phụ thuộc cho cả năm 2021 thì ông A chỉ phải nộp thuế TNCN nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2021 của ông A vượt quá 180 triệu đồng.

5. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Quyết định 1462/QĐ-BTC, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì việc quyết toán của cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế sẽ như sau:

5.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thay người được uỷ quyền sau khi đã quyết toán số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân nộp thừa, nếu có yêu cầu. phần thu nhập sẽ lập hồ sơ khai thuế.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, thụ lý, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Thuế.

5.2. Làm sao để đăng kí?

– Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế; hoặc

– Qua hệ thống bưu điện; hoặc

– Thông qua giao dịch điện tử (Cổng Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

5.3. thành phần hồ sơ

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền lãi, tiền phạt chưa nộp mẫu số 01/DNXLNT theo Phụ lục II – Mẫu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

Giấy ủy quyền theo quy định của pháp dịch vụ trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý tài chính xuất trình hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng ký kết giữa đại lý tài chính và người nộp thuế;

– Bảng kê chứng từ nộp thuế mẫu số 02-1/HT theo Phụ lục II – Tờ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

5.4. Thời kì thanh toán

– Đối với hồ sơ thuộc diện trả trước: Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ trả trước.

– Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn trả: Không quá 40 ngày kể từ ngày cơ quan thuế có văn bản thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn xử lý hồ sơ hoàn trả.

6. Câu hỏi thường gặp

6.1. Bao nhiêu thu nhập có thể được trả lại trong IRPF?

Đối với đối tượng không thuộc diện giảm trừ gia cảnh thì mức tiền lương/thu nhập chịu thuế là 11 triệu đồng/tháng hoặc 132 triệu đồng/năm. Nếu có thu nhập hàng tháng lớn hơn 11 triệu đồng nhưng cuối năm tổng thu nhập không vượt quá 132 triệu đồng thì được hoàn trả số tiền đã nộp trong năm.

6.2. Tham khảo hồ sơ khai thuế thu nhập ở đâu?

Tại Điều 74 dịch vụ Quản lý thuế 2019 quy định về nơi tra cứu hồ sơ hoàn thuế như sau:

(1) Hồ sơ có quyền hoàn thuế trước sẽ được xác minh tại trụ sở cơ quan thuế.

(2) Hồ sơ kiểm tra trước khi hoàn thuế được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

6.3. Nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì có được hoàn thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định, số thuế TNCN chỉ được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn, cơ quan thuế không chủ động hoàn trả cho người nộp thuế; Trường hợp không yêu cầu hoàn thuế thì được bù vào kỳ sau.

Đây là câu trả lời về Tại sao trả lại IRPF?. Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy liên hệ với chúng tôi để được ketoanhn.com hỗ trợ và giải đáp cụ thể.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765