Tại sao phải nộp thuế thu nhập?

Rate this post

Vấn đề thuế là một trong những vấn đề được pháp dịch vụ Việt Nam điều chỉnh. Trong đó cá nhân là người nộp thuế kê khai lại để xác định số thuế phải nộp của năm trước, từ đó xác định số thuế nộp thừa, nộp thiếu làm căn cứ khai thuế gọi là khai quyết toán tài chính. . Vậy tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cùng ketoanhn tìm hiểu chi tiết các quy định của pháp dịch vụ về hoàn thuế.

th?id=OIP

1. Hoàn thiện IRPF là gì?

Việc chấm dứt nộp thuế Thu nhập cá nhân được hiểu như sau:

Chấm dứt nộp thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân kê khai thuế trong năm tài chính để tính số thuế phải nộp bổ sung, hoàn trả số thuế nộp thừa và bù trừ vào số thuế phải nộp vào kỳ sau. .
Vì nếu nghĩa vụ này không được tôn trọng, cá nhân sẽ gặp phải những bất tiện sau:

Đối với người dân phải nộp nhiều loại thuế nhưng không kê khai, nộp đúng hạn nếu bị cơ quan thuế phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính. Người nộp thuế nộp thừa không khai, nộp thuế đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ tính thuế sau. Chấm dứt thu thuế TNCN sai mục đích thu thuế TNCN. Sau khi quý công ty kê khai và nộp thuế TNCN hàng năm với cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ cử thanh tra xuống tận nơi để kiểm tra, xác minh số liệu quý công ty kê khai có đúng hay không. Đối tượng phải hoàn thành IRPF
Theo quy định tại Điểm d, Khoản 6, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN, các đối tượng sau phải lập hồ sơ khai thuế TNCN:

Xem thêm  Quy trình nội bộ trong quản lý thủ tục hành chính cấp cộng đồng

1) Tổ chức, cá nhân trả lương, tiền công;

(2) Ủy quyền hoàn thuế TNCN;

(3) Cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Thời hạn hoàn thành IRPF?

Theo điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, hoàn thiện Thông tư 92/2015/TT-BTC thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, cá nhân có thu nhập . tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thuê nhà phải khai điều chỉnh thuế.
Đặc biệt, đối với các trường hợp sau, thời hạn hoàn thành IRPF như sau:

1) Đối với người thường trú hoặc tạm trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có mặt tại Việt Nam trong một năm dương lịch từ dưới 183 ngày đến trên 183 ngày trong 12 tháng liên tục thì thời hạn giải quyết:

Năm thứ nhất: tính từ khi đủ 12 tháng, tháng cuối cùng là ngày thứ 90.
Năm 2: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 2/ Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam và ủy quyền cho tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân khác trước khi xuất cảnh, thời hạn là 45 phút kể từ ngày khởi hành.

3. Hồ sơ hoàn thành IRPF bao gồm những gì?

Theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và tờ trình ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ chấm dứt nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Xem thêm  Thủ tục hành chính nhà nước là gì? [cập nhật 2023]

* Đối với tổ chức, cá nhân trả lương, tiền công

(1) Tờ khai TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN. (2) Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân áp dụng thang lũy ​​tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.
(3) Phụ lục Bảng kê chi tiết thể nhân chịu thuế theo mức thuế suất đầy đủ theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.
(4) Phụ lục Bảng kê cụ thể người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.
* Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế

4. Thủ tục hoàn thiện IRPF

Nộp hồ sơ hoàn thuế ở đâu?
Đối với tổ chức trả thu nhập

– Nộp tờ khai và hồ sơ hoàn thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả đối với khoản thu nhập này.
Đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

– Cá nhân cư trú, hưởng tiền lương, tiền công tại nơi thuộc diện tự kê khai trong năm thì phải nộp tờ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp kê khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a. , Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi trở lên tuy vừa trực tiếp kê khai thu nhập vừa khấu trừ thu nhập tại cơ quan chi trả thì phải xuất trình hồ sơ khai thuế theo quy định tại cơ quan thuế. Văn phòng nơi tập trung nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập quan trọng nhất trong năm tài chính thì cá nhân sẽ lựa chọn nơi xuất trình hồ sơ hoàn công là cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả hoặc nơi cư trú. của con người Vật lý. – Cá nhân cư trú nhận tiền công, tiền công thuộc đối tượng khấu trừ thuế từ 2 địa điểm trở lên phải khai điều chỉnh thuế như sau:

Xem thêm  Mẫu thư mời thầu [Cập nhật 2023]

Người đã tính giảm trừ gia cảnh với tổ chức, cá nhân có thu nhập phải nộp tờ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân có thu nhập. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và thuộc tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh thì nộp tờ khai điều chỉnh thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý tổ chức, cá nhân nơi nộp thu nhập cuối cùng. mục cuối cùng. Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không giảm trừ gia cảnh thì phải xuất trình tờ khai điều chỉnh thuế tại trung tâm tài chính nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh với cá nhân, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì phải xuất trình Tờ khai hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp người cư trú không ký hợp đồng làm việc hoặc ký hợp đồng làm việc dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhưng có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì phải nộp. hồ sơ khai thuế, quyết toán tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân trong năm tài chính có cư trú và nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hoặc một số nơi nhưng tại thời điểm thanh lý không làm việc tại các đơn vị, cá nhân nộp thuế thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là: Chi cục thuế quản lý nơi cá nhân cư trú. Quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Xem thêm  Quy định cấm dạy thêm của Bộ Giáo dục [2023]

Nó bao gồm 2 bước:

Bước 1 – Gửi đơn đăng ký của bạn

Cá nhân cư trú, hưởng tiền lương, tiền công tại 01 nơi thuộc đối tượng tự kê khai thuế trong năm nộp hồ sơ khai thuế thường xuyên tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp kê khai thuế trong năm theo nguyên tắc sau:

Cá nhân cư trú tại Việt Nam là đối tượng trả thu nhập chịu thuế nhưng chưa khấu trừ thuế tại nguồn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập và cá nhân. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả ở nước ngoài thì phải khai thuế với cơ quan thuế địa phương nơi cá nhân đó làm việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi làm việc của cá nhân không ở Việt Nam thì cá nhân phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Hoàn thành thuế TNCN trực tuyến. Thủ tục hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế

Kế toán quyết toán KHLCNT qua phần mềm kế toán của đơn vị hoặc qua phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Lãi suất ngân hàng ACB tháng 11/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765