Sơ đồ tổ chức của hợp tác xã

Rate this post

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, sở hữu chung, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX. Hợp tác xã có một số đặc điểm sau: là tổ chức kinh tế tập thể, thành viên tự nguyện tham gia, có tính xã hội sâu sắc, có tư cách pháp nhân, hoạt động tự chủ, bình đẳng và hợp tác. Hợp tác xã phân phối thu nhập theo vốn góp của thành viên và theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và được hưởng các chính sách, hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

sơ đồ tổ chức của hợp tác xã

Khái niệm cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức là một hệ thống các sơ đồ xác định vai trò, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ được phân công theo từng cấp bậc khác nhau. Cơ cấu tổ chức chỉ rõ ai làm và phải làm gì để tạo sự liên kết và phối hợp nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức.

Cơ cấu tổ chức phải đáp ứng nhiều yêu cầu về:

Phù hợp với mục tiêu và chiến lược của tổ chức.

Xem thêm  Quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

+ Đảm bảo phân quyền rõ ràng, cụ thể.

+ Duy trì phối hợp hoạt động giữa các cấp.

+ Đảm bảo tính cân đối và hiệu quả.

+ Quản lý và kiểm soát các hoạt động của tổ chức

Quy định của pháp dịch vụ về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Theo quy định tại Điều 29 dịch vụ Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

“Điều 29. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.”

Theo đó, cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Thứ nhất: Đại hội thành viên.

Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất trong cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm Đại hội thành viên thường niên và Đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Thứ hai: Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành viên hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm bằng phiếu kín. . Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

Xem thêm  LỢI THẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY

Thứ ba: Giám đốc (Tổng giám đốc)

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Giám đốc là người tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chủ trương của Đại hội thành viên và ban quản trị hợp tác xã. Giám đốc có nhiều quyền nhưng cũng bị hạn chế theo quy định của pháp dịch vụ và điều lệ HTX.

Cuối cùng: Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

Ban kiểm soát và kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp dịch vụ và điều lệ.

Đối với mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo quy định của pháp dịch vụ. Theo đó, hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 hợp tác xã thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên và liên hiệp hợp tác xã có dưới 10 hợp tác xã thành viên, việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Quy trình bảo lãnh phát hành chứng khoán [Cập nhật 2023]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765