Sơ đồ tổ chức cấp huyện

UBND là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính các cấp (tỉnh, huyện, xã). Vậy cơ cấu tổ chức của UBND cấp huyện được quy định như thế nào? Sau đây TNHH Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Điều 27 TNHH Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định như sau:

“Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

Sơ đồ tổ chức cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân huyện có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; Huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện bao gồm các phòng và cơ quan tương đương sở.”

Ủy ban nhân dân huyện là chính quyền địa phương của huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện có từ 7 đến 9 thành viên, gồm Chủ tịch, từ 2 đến 3 Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân huyện chủ trì bầu trên danh nghĩa. Thông thường, Chủ tịch UBND huyện sẽ đồng thời là một Phó Bí thư Huyện ủy.

Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được xác định theo phân loại đơn vị hành chính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ thực hiện chính sách luân chuyển, điều động cán bộ đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được phân công luân chuyển, điều động cán bộ. hoạt động ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND đã được quy định. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân được tăng thêm theo hình thức luân chuyển, điều động nhưng không quá 01 người.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Số lượng, chức danh cụ thể của các thành viên Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất trên địa bàn huyện gồm 10 cơ quan: Phòng Nội vụ; các sở tư pháp; Phòng kế hoạch tài chính; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa Thông tin; phòng GDĐT; Trạm y tế công cộng; Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn ở huyện đảo: Căn cứ điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn. trực thuộc UBND huyện đảo. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo không quá 10 phòng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765