Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty vận tải, chức năng nhiệm vụ

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của một công ty vận tải, chức năng nhiệm vụ là nội dung sau đây chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, việc vẽ sơ đồ tổ chức của một công ty không phải là điều dễ dàng đối với các bạn vì để hiểu được nó, chúng tôi cung cấp cho các bạn trong phần bài viết sau đây. sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty vận tải và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1. Tổ chức bộ máy công ty.

1.1. Bảng quản lý công ty vận tải

Mô hình hoạt động của công ty được tổ chức chặt chẽ theo mô hình chức năng giúp nâng cao hiệu quả công việc và phát huy thế mạnh chuyên môn của từng bộ phận dưới sự giám sát và khuyến khích của lãnh đạo. Sau đây là sơ đồ tổ chức mẫu của Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Giàu:
sơ đồ cơ cấu tổ chức
sơ đồ cơ cấu tổ chức

1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

Giám đốc

Là người đại diện theo pháp TNHH của công ty, chịu trách nhiệm về kết quả quản lý của công ty và chấp hành các nghĩa vụ của công ty đối với nhà nước. Ngoài ra, giám đốc công ty còn là người xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Tổng Thống

Là người giúp Tổng giám đốc chỉ đạo hàng loạt các lĩnh vực hoạt động của công ty do Tổng giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp TNHH về nhiệm vụ được phân công. Phó giám đốc công ty do Giám đốc công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, xử phạt.

Phòng kế hoạch kinh doanh

Là công ty tham mưu cho giám đốc và phó giám đốc, chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra, phòng kế hoạch kinh doanh có nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh nhập hàng và xúc tiến thương mại cho từng quý của công ty. Bộ phận kinh doanh
Bộ phận đạt được các mục tiêu và kế hoạch do công ty thiết lập và giao tiếp trực tiếp với khách hàng.
Tham mưu cho giám đốc về công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty và phát triển thị phần, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng.

Kế toán tài chính

Phòng tài chính kế toán tham mưu cho các nhà quản lý Công ty trong việc thực hiện quyền quản lý và sử dụng vốn thông qua hệ thống chứng từ kế toán và sổ sách kế toán.
Tổ chức giám sát chặt chẽ vốn và nguồn vốn của công ty, theo dõi công nợ, thường xuyên yêu cầu trả nợ.
Ngoài ra, phòng tài chính kế toán xây dựng các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn trong công ty.

bộ phận quản lý kho

Bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn và thống kê số lượng hàng tồn kho trong quý. Ngoài ra, bộ phận quản lý kho còn bố trí báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề liên quan đến kho.

Phòng Xuất nhập khẩu

Đây là bộ phận xử lý các vấn đề xuất nhập khẩu. Bộ phận này chịu trách nhiệm mọi trách nhiệm từ việc nhận hợp đồng và thực hiện các quy trình xuất nhập khẩu cho công ty.

nguồn nhân lực

Tổ chức tuyển dụng theo nhu cầu của công ty và tôn trọng các quy định của pháp TNHH. Thực hiện các công việc tổng hợp, hành chính, văn phòng, hồ sơ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến, tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời.
Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Phát hành các giấy tờ làm việc, giấy giới thiệu, sao y các văn bản do công ty ban hành và các văn bản của cấp trên theo quy định của Ban Giám đốc.
Quản lý, theo dõi tài sản, cơ sở vật chất văn phòng, tổ chức các hoạt động chung của toàn công ty. Nhận xét: Các phòng ban của công ty được xây dựng hợp lý. Tham gia xây dựng quy chế nội bộ, quy chế tác phong, quản lý hồ sơ, lưu trữ. Cơ cấu tổ chức của công ty tuy được chia thành nhiều phòng ban nhưng các phòng ban đều có quan hệ mật thiết với nhau nhằm thực hiện chiến lược mà công ty đã đề ra cho mình.

3. Chức năng nhiệm vụ của công ty vận tải

*Chức năng:

Đảm bảo chức năng sạc. Thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa một cách chuyên nghiệp, hợp lý, kịp thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Giàu quan tâm đến giá trị sử dụng của hàng hóa và chi phí vận chuyển hàng hóa để có một mức giá hợp lý mà người tiêu dùng chấp nhận được.

Chức năng tiếp tục quá trình sản xuất theo chu kỳ.

Quá trình sản xuất theo nghĩa rộng bao gồm bốn giai đoạn: sản xuất, phân phối, trao đổi (lưu thông) và tiêu dùng. Bốn khâu này có quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau, trong đó mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng là cơ bản nhất. Trong quá trình trao đổi hàng hóa và chuyển sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng, Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Giàu phải phân loại, lựa chọn, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, giữ gìn sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm , sửa chữa, lắp đặt, bảo hành sản phẩm… Chức năng của nó là tiếp tục quá trình sản xuất trong suốt chương trình lưu thông.

Chức năng này nhằm tinh chỉnh sản phẩm một cách tốt nhất để sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Như vậy, chức năng kinh tế là chủ đạo, nhưng gắn bó chặt chẽ với chức năng kỹ thuật của sản phẩm, tức là chức năng tiếp tục quá trình sản xuất ở khâu lưu thông. Mặt khác, trong quá trình lưu thông hàng hóa, Công ty TNHH Vận tải Thương mại Ngọc Giàu cũng cần tổ chức sản xuất, đầu tư, hoạt động tạo nguồn hàng để tạo ra sản phẩm thay thế hàng ngoại. hàng hoá và thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.

Chức năng dự trữ hàng hóa, điều hòa cung cầu.

Mua bán hàng hóa nhằm cung ứng đúng, kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng, chất lượng, tại địa điểm thuận tiện cho người tiêu dùng. Với nguồn hàng phong phú, Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Giàu có khả năng đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua hệ thống mạng diện rộng, công ty có thể đảm bảo cho người tiêu dùng sự thuận tiện trong việc mua những hàng hóa cần thiết, tiết kiệm thời gian và tránh phải đi quá xa.
Để đáp ứng nhu cầu và khả năng của người tiêu dùng, Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Giàu phải mua hàng đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu của người tiêu dùng nhưng phải ở nơi có nguồn hàng dồi dào. nhiều, rẻ, sau khi cộng chi phí lưu thông ra thị trường vẫn được người tiêu dùng chấp nhận. Hoạt động thương mại này tất nhiên tác động đến sự điều tiết cung cầu từ nơi có nhiều hàng rẻ sang nơi có ít hàng đắt và khan hiếm hoặc mua khi được mùa, được mùa mua bán. cung cầu được điều tiết.

* Phân công:

Hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thực hiện đầy đủ các cam kết với người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ của công ty, thiết lập đầy đủ mối quan hệ có lợi với các chủ thể thương mại trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.
Bảo toàn và tăng trưởng vốn, phát triển kinh doanh.
Bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội
Tuân thủ pháp TNHH, thực hiện chế độ kế toán thống kê thống nhất và thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765