Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ thu nhập theo TT 200

Tại Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán các khoản giảm trừ thu nhập như sau:

Điều 81. Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ thu nhập

  1. Đầu tiên. 521 Cấu trúc và nội dung tài khoản – Các khoản khấu trừ thu nhập

Con nợ:

Số chiết khấu thương mại được chấp nhận thanh toán của khách hàng;

– Số lần giảm giá hàng bán đã duyệt cho người mua;

– Lập hóa đơn hàng bán bị trả lại, tiền đã trả lại cho người mua hoặc trừ vào tài khoản phải thu của khách hàng đối với số lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán

Có trận đấu: Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại vào tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định thu nhập thuần của Công ty.

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2

– TK 5211 – Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với số lượng lớn nhưng chưa phản ánh trên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.

– TK 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

– TK 5213 – Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng nhưng chưa phản ánh trên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.

  1. 2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế quan trọng
  2. a) Phản ánh số chiết khấu thương mại, chiết khấu bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá bán ra có giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT được giảm)

Có các TK 111, 112, 131,…

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá bán ra có giảm giá, chiết khấu thương mại dành cho người mua thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì số tiền giảm giá hàng bán được trả cho người mua. lưu ý:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)

Có các TK 111, 112, 131,…

  1. b) Kế toán hàng bán bị trả lại

– Khi doanh nghiệp nhận được sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán ghi nhận giá vốn của hàng bán bị trả lại:

+ Trường hợp Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

+ Trường hợp Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua hàng (đối với hàng hóa)

Nợ TK 631 – Chi phí sản xuất (đối với sản phẩm)

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

– Thanh toán cho người mua số tiền hàng bán bị trả lại:

+ Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (Thuế GTGT hàng bán bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131,…

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền đã trả cho người mua đối với hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

Có các TK 111, 112, 131,…

– Các chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có các TK 111, 112, 141, 334,…

  1. c) Cuối kỳ, kết chuyển tổng số giảm trừ các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ vào tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 – Bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ thu nhập.

=> Bảng kế toán các khoản giảm trừ thu nhập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

tài khoản 521

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765