Sổ cổ ​​đông tiếng anh là gì?

Rate this post

Sổ cổ ​​đông là văn bản pháp lý quan trọng đối với cổ đông và công ty cổ phần, nó là sự xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty cho các cổ đông trong công ty cổ phần, cũng như xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần khi cổ đông làm các thủ tục liên quan. chuyển nhượng, tặng cho cổ phần cho người khác. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng ketoanhn.com tìm hiểu sổ cổ đông tiếng anh là gì? cũng như các quy định pháp lý chi tiết nhất về Sổ đăng ký cổ đông.

khang cao la gi
Sổ cổ ​​đông tiếng anh là gì?

1. Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Theo Khoản 1 Điều 122 TNHH Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký cổ đông là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu cổ phần của cổ đông công ty.

2. Sổ cổ ​​đông tiếng anh là gì?

Sổ cổ ​​đông có tên tiếng Anh là theholder’s book.

3. Nội dung sổ đăng ký cổ đông

nội dung sổ đăng ký cổ đông Theo Khoản 2 Điều 122 TNHH Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của thể nhân đối với cổ đông là thể nhân; tên, mã số công ty hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

4. Quy định pháp TNHH về Sổ đăng ký cổ đông

Điều 122, TNHH Doanh nghiệp 2020 quy định về sổ đăng ký cổ đông như sau:

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi lại thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ công ty mẹ của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền xác minh, tra cứu, trích lục, sao tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo ngay cho công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo về việc thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. Công ty phải cập nhật kịp thời những thay đổi của cổ đông vào sổ đăng ký cổ đông khi có yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Quy định về thay đổi thông tin trong sổ đăng ký cổ đông

Việc thay đổi thông tin trong sổ đăng ký cổ đông theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 122 TNHH Công ty 2020 như sau:

– Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời cho công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo về việc thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Công ty phải cập nhật kịp thời việc thay đổi cổ đông vào sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

6. Nguyên tắc lưu trữ hồ sơ cổ đông

Theo Khoản 3 Điều 122 TNHH Công ty 2020, việc lưu trữ sổ đăng ký cổ đông được quy định như sau:

Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền xác minh, tra cứu, trích lục, sao tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

7. Phạt hành chính hành vi không thực hiện đăng ký cổ đông

Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về tổ chức, quản trị công ty như sau:

– Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên hợp danh của công ty;

Không lập sổ đăng ký thành viên hợp danh, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu;

– Không gắn tên công ty tại trụ sở chính, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Không lưu giữ tài liệu tại trụ sở chính hoặc những nơi khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Do đó, đối với hành vi không thực hiện đăng ký cổ đông có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Tương tự, kháng nghị cũng được áp dụng để buộc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến sổ cổ đông bằng tiếng anh mà ketoanhn.com đã chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng với những thông tin trên, bạn đọc có thể áp dụng trong cuộc sống và công việc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn.com với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty TNHH ketoanhn.com – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765