Quy định về thời giờ làm việc bình thường của người lao động

1.Không quá bao nhiêu giờ một ngày và không quá bao nhiêu giờ một tuần?

Quy định làm bao nhiêu giờ 1 tháng cho người lao động

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 105 Bộ TNHH Lao động 2019 thì thời giờ làm việc bình thường của người lao động như sau:

Giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền ấn định thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần nhưng phải báo cho người lao động biết; Trường hợp làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong ngày và 48 giờ trong tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động quy định tuần làm việc 40 giờ cho người lao động.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm thời gian làm việc có tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp TNHH có liên quan. Theo đó, thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 08 giờ trong ngày và 48 giờ trong tuần.
Người sử dụng lao động có quyền ấn định số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần nhưng phải báo cho người lao động biết. Nếu là tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong ngày và không quá 48 giờ trong tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động quy định tuần làm việc 40 giờ cho người lao động.

Do đó, trước hết công ty cần xác định thời giờ làm việc bình thường của mình là 8 tiếng hay 10 tiếng theo quy định trên.

Lưu ý: Tổng thời gian làm việc trong một tuần không được quá 48 giờ.

Ngoài ra, thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường sẽ được xác định là làm thêm giờ, trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 107 Bộ TNHH Lao động 2019. Thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá bao nhiêu giờ trong một ngày và không quá bao nhiêu giờ mỗi tuần?

Thời giờ làm việc bình thường của người lao động là bao nhiêu giờ một ngày và không quá bao nhiêu giờ một tuần? (Hình lấy từ Internet)

Trường hợp người lao động làm ca liên tục từ 6 tiếng trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính như thế nào? Theo Điều 109 Bộ TNHH Lao động 2019, thời giờ nghỉ giữa giờ trong giờ làm việc như sau:

2. Nghỉ trong giờ làm việc

Người lao động làm việc theo thời giờ quy định tại Điều 105 của Bộ TNHH này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ ít nhất 30 phút liên tục, trong đó có ít nhất 45 phút nghỉ liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào thời giờ làm việc. 2. Ngoài thời giờ nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động nghỉ và ghi vào nội quy lao động. Như vậy, đối với người lao động làm ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

3. Nếu nhân viên sẵn sàng làm 2 ca thì thời gian làm ca đó có được trả lương cho nhân viên không?

Theo quy định tại Điều 63 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Ca làm việc và tổ chức ca làm việc

Ca ca là khoảng thời gian làm việc của người lao động kể từ khi nhận nhiệm vụ đến khi hoàn thành và giao cho người khác, kể cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giải lao.
Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc tại cùng một nơi làm việc trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục).
Trường hợp làm việc theo ca liên tục được tính là thời gian gián đoạn quy định tại Điều 109 Khoản 1 của Bộ TNHH Lao động là trường hợp tổ chức làm việc theo ca quy định tại Khoản 2 Điều này khi tổ công tác đáp ứng các điều kiện sau: trường hợp sau:
a) Người lao động làm việc theo ca từ 6 giờ trở lên;
b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca liền kề không quá 45 phút.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765