Quy định về thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua!

Rate this post

Trong quá trình kháng cáo, các bên đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận và được Tòa án công nhận. Vậy quy định về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong phiên tòa phúc thẩm được pháp dịch vụ nước ta quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của ketoanhn.com Law sẽ đi sâu tìm hiểu các quy định liên quan để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

bóng cao không thể chơi
Quy định về thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua!

1. Kháng cáo là gì?

Kháng nghị là xét lại vụ án, quyết định đã được xét xử sơ thẩm của Tòa án cấp dưới nhưng chưa có hiệu lực pháp dịch vụ bị kháng cáo, kháng nghị.

Hoạt động tố tụng trong đó Toà án cấp trên xem xét tính hợp pháp và tính đúng đắn của bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

2. Tòa phúc thẩm là gì?

Toà án cấp phúc thẩm là Toà án có thẩm quyền xét xử lại bản án sơ thẩm đã được Toà án cấp sơ thẩm xét xử nhưng có tranh luận hoặc có tranh chấp theo trình tự, thủ tục, quyền hạn do pháp dịch vụ quy định. Theo quy định của pháp dịch vụ tố tụng hình sự hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa án cấp phúc thẩm của Việt Nam bao gồm:

– Tòa phúc thẩm TAND cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu khi xét xử lại bản án của TAND cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực

– Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương đối với bản án mới của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu.

3. Ghi nhận sự thoả thuận của các đương sự tại phiên toà phúc thẩm

3.1. nguyên tắc thỏa thuận

Theo khoản 1 Điều 300 Bộ dịch vụ tố tụng dân sự năm 2015, tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự có quyền thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự và việc này phải căn cứ vào các quy định của pháp dịch vụ. đầu sau:

  • các bên tự nguyện;
  • Không vi phạm điều cấm của pháp dịch vụ;
  • Không trái đạo đức xã hội;
  • Các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc nộp án phí dân sự sơ thẩm, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định theo quy định của pháp dịch vụ.

3.2. Thủ tục công nhận sự thỏa thuận của các bên liên quan

Trong thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự, sau khi kết thúc thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm, một thành viên của Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án và phần quyết định của bản án sơ thẩm. và nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Chủ toạ phiên toà hỏi các bên đương sự có thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không.

3.3. Hậu quả của sự tự thỏa thuận của các bên

Sau khi thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử sơ thẩm ra bản án phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

4. Sự thỏa thuận của các bên là quyền tự định đoạt

Như vậy, Điều 3 (Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự) Bộ dịch vụ tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“Các đương sự có quyền quyết định việc khởi tố vụ án và yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Cụ thể, việc các bên đương sự thỏa thuận và yêu cầu công nhận sự thỏa thuận này có thể được thực hiện dưới hình thức khởi kiện dân sự trên cơ sở các bên tự quyết định việc “Đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án”. hòa giải thành.” Tòa án” – Khoản 7 Điều 27 (Việc khiếu kiện dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án) BLTTDS 2015. Khi đó, thỏa thuận này được hiểu là các bên đương sự đã thực hiện quyền tự định đoạt trước mọi khiếu nại, yêu cầu được gửi đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự.

“Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc tự nguyện thỏa thuận với nhau… Ở đây, dù có tranh chấp phát sinh thì Tòa án cũng yêu cầu giải quyết theo sự chỉ đạo của người đại diện cho đương sự. Tòa án Căn cứ quy định của pháp dịch vụ tố tụng dân sự thì quyền tự định đoạt của đương sự chưa bị phủ nhận và đương sự vẫn có thể thực hiện bình thường.

5. Tòa án – Chủ thể được Nhà nước có thẩm quyền công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự

Khi tham gia giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án có nhiều chủ thể khác nhau: Tòa án, Viện kiểm sát và các chủ thể khác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của người khác (ví dụ: dịch vụ sư, người được ủy quyền hợp pháp khác). người … hoặc người giúp Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án dân sự Sự thỏa thuận của các bên đương sự có thể do các bên đương sự tự thỏa thuận hoặc Hòa giải bởi bên thứ ba (đại diện Tòa án hoặc bên thứ ba khác), việc công nhận sự thỏa thuận của các bên phải được thực hiện thông qua Tòa án để đảm bảo hiệu lực pháp lý và tính ràng buộc Căn cứ Điều 102 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 quy định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam bằng việc thực hiện quyền tư pháp” – Theo Trong đó, Tòa án là cơ quan có thẩm quyền xét xử các vụ án, kể cả vụ án dân sự mà hoặc như vậy, nếu các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử (tùy theo giai đoạn tố tụng của vụ án dân sự) sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự.

6. Thỏa thuận được các bên công nhận phải xuất phát từ ý chí tự nguyện, nội dung của thỏa thuận không vi phạm điều cấm của dịch vụ, không trái đạo đức xã hội.

Về nội dung, sự thỏa thuận của các bên trong trường hợp này cũng có hiệu lực như một giao dịch dân sự. Đương sự là chủ thể chính trong quan hệ pháp dịch vụ này, do đó, chỉ đương sự mới có quyền tự mình thông qua hành vi tố tụng của mình để tự thương lượng, thỏa thuận với nhau và/hoặc thông qua sự hỗ trợ của bên thứ ba (bao gồm cả Tòa án). . . đạt được thỏa thuận để giải quyết vụ việc. Vì vậy, theo ý kiến ​​của tác giả, khi xem xét hiệu lực của hợp đồng dân sự, chúng ta cũng phải xem xét hiệu lực của giao dịch dân sự.

Cùng với đó, bám sát tinh thần của Hiến pháp, cụ thể Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 nêu rõ: “Việc thực hiện quyền con người, quyền của công dân không được bị xâm phạm”. lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.” Ở đây, yếu tố cần đặc biệt lưu ý là sự thỏa thuận giữa các bên đương sự chỉ có thể đạt được và được Tòa án công nhận trên cơ sở ý chí tự nguyện, ngay tình và hợp lý. , thương lượng hợp lý và không ai được dưới bất kỳ hình thức nào lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc các bên đạt được thỏa thuận này.

7. Có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình giải quyết vụ án dân sự.

Sự thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự của các bên đương sự có thể được thực hiện trước khi có sự can thiệp của Tòa án, sau đó các bên sẽ tiến hành yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận đó; hoặc kể cả khi xảy ra tranh chấp mà một trong các bên có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự thì căn cứ Khoản 2 Điều 5 (Quyền tự do định đoạt, định đoạt của Bộ dịch vụ tố tụng dân sự 2015 quy định : “Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, đương sự có quyền tự nguyện thỏa thuận với nhau…” Nội dung của quy định này thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự được thực hiện bất cứ lúc nào. có thể hiểu rằng, trong vụ án dân sự, sự thỏa thuận của đương sự có thể được thực hiện trước khi mở phiên tòa (sơ thẩm, phúc thẩm) hoặc ngay cả khi Tòa án xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực theo quy định thủ tục kháng cáo, tái thẩm.

Đối với việc hòa giải tại tòa và ghi nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự theo quy định của pháp dịch vụ Việt Nam, nếu tòa án đạt được sự thỏa thuận của các bên thì việc ghi nhận sự thỏa thuận của các bên chỉ được thực hiện trước khi mở phiên tòa sơ thẩm. . phiên tòa. Bởi lẽ, xuất phát từ đặc thù của xét xử sơ thẩm là xét xử sơ thẩm vụ án dân sự nên pháp dịch vụ xác định Tòa án phải có trách nhiệm hòa giải, giúp các bên hiểu rõ hơn về quan hệ pháp dịch vụ có tranh chấp và các quy định khác có liên quan. . thống nhất với nhau về hướng giải quyết vụ án, tránh tình trạng kiện tụng kéo dài, giảm thiểu chi phí cho các bên tham gia tố tụng cũng như tăng hiệu quả xét xử cả về thời gian và chất lượng. Trong giai đoạn tố tụng sau này, do các đương sự đã bị Tòa án tạm giữ trước ngày mở phiên tòa xét xử mà không thành thì Tòa án không tiến hành hòa giải nữa mà không ra quyết định giải quyết vụ việc. đạt được thỏa thuận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực hiện quyền tự định đoạt của các bên tham gia.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765