Quy định về quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ. đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp dịch vụ. Sau đây, ketoanhn xin cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng liên quan đến Quy định về quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt.

Mot So Quy Dinh Ve Quan Ly Chat Thai Ran 98915 637974534120797140
Quy định về quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt

1. Hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 77 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt như sau:

– Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu; Trường hợp không lựa chọn được thông qua đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp dịch vụ.

– Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, bao gói theo quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định. quy định của pháp dịch vụ, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 của dịch vụ này. Cái này.

– Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân cư và đại diện khu dân cư xác định thời gian, địa điểm, tần suất, tuyến đường thu gom chất thải rắn sinh hoạt và thông báo công khai.

– Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải sử dụng thiết bị, phương tiện phù hợp với từng loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. trường học theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải theo lộ trình và thời gian do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

– Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm thu gom theo quy định hoặc chuyển đến cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị mới, chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, phương tiện lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với loại chất thải. theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của dịch vụ này; tổ chức thu gom chất thải từ các hộ gia đình, cá nhân chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

2. Ai chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt?

Tại Khoản 7 Điều 77 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau:

– Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp dịch vụ về bảo vệ môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý các hành vi vi phạm pháp dịch vụ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến ​​nghị, khiếu nại của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

– Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở xác định thời gian, địa điểm, tần suất, lộ trình thu gom. chất thải rắn sinh hoạt;

– Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm thu gom đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai các trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

3. Chất thải rắn sinh hoạt nên được xử lý theo hình thức nào và đáp ứng nhu cầu gì?

Theo quy định tại Điều 78 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020 về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể:

– Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khuyến khích đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

– Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu; Trường hợp không lựa chọn được thông qua đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp dịch vụ.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của dịch vụ này. Không nên đầu tư các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt chỉ phục vụ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã.

– Chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chính phủ quy định lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp.

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập quy hoạch, bố trí quỹ đất cho khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kịp thời bố trí quỹ đất để xây dựng và vận hành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt. địa phương; bố trí kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hệ thống công trình công cộng, biện pháp, thiết bị phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Các quy định này nhằm khuyến khích người dân phân loại, giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn. Nếu không làm được điều này, chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải trả sẽ cao và định hướng cách thức quản lý, xử lý chất thải. Như vậy, trong bài viết trên, ketoanhn đã làm rõ hơn về qQuy định về quản lý và thu gom rác thải sinh hoạt. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với quý độc giả.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765