Quy định về kê khai nộp thuế tài nguyên

1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)

– Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:
+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/TAIN
+ Các chứng từ liên quan đến việc miễn, giảm thuế kèm theo (nếu có).
– Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng là: Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN đính kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Nơi nộp tờ khai thuế tài nguyên

– Tổ chức, cá nhân mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên quy mô nhỏ nộp hồ sơ hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên và khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý. . quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.
– Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Tổ chức được giao bán tài nguyên tịch thu, tịch thu nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên từng lần phát sinh cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế theo quy định của Cục trưởng Cục Thuế nơi bán tài nguyên.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế tài nguyên

+ Khai thuế tài nguyên tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
+ Báo cáo quyết toán thuế tài nguyên năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

4. Việc khai thuế tài nguyên theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn sau

** Cách xác định số tiền bản quyền phải nộp theo phương pháp khoán cụ thể như sau:
– Căn cứ hồ sơ khai thuế của đối tượng nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế,
– Đối với đối tượng nộp thuế khoán hoạt động theo hình thức nhóm cá thể kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ vào mức thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân bổ thu nhập và tính giảm trừ gia cảnh cho từng thành viên. đếm.
– Số thuế khoán được xác định theo từng quý và ổn định trong 1 năm.
– Trường hợp đối tượng nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuế điều chỉnh lại số thuế khoán và giữ ổn định cho đến hết năm. Thuế.

5. Cách kê khai thuế tài nguyên trên HTKK. phần mềm

– Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất (download ở mục xem thêm) → Thuế tài nguyên → Chọn tờ khai thuế 01/TAIN. Bạn chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc theo lần phát sinh
– Bước 2: Màn hình hiển thị ba Biểu mẫu Người nộp thuế:[I] Khai thác tài nguyên: Người nộp thuế là đối tượng trực tiếp khai thác tài nguyên.
Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn trực tiếp khai thác đá, gỗ hoặc khai thác nước ngầm để sản xuất.[II] Thu nộp tài nguyên: Người nộp thuế là đối tượng mua tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhỏ lẻ và cam kết kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
** Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn thu mua cát sỏi của hộ gia đình trực tiếp khai thác.[III] Tài nguyên bị tịch thu và bán: Đối tượng nộp thuế bị tịch thu tài nguyên được khai thác, sử dụng trái phép và được phép bán (thường là cơ quan an ninh).
=> Sau khi chọn bạn thuộc đối tượng nộp thuế nào thì vào mũi tên → chọn loại tài nguyên (vd: nước)[3]: Hệ thống tự nhảy;[4]: Ghi vào sản lượng khai thác, mua bán, sử dụng trong kỳ tính thuế;[5] hoặc mục tiêu [7]: Áp dụng 1 trong 2 trường hợp bạn là người nộp thuế theo thuế suất hoặc thuế suất cố định (căn cứ vào giấy phép khai thác tài nguyên của tổ chức)[6] , [8]: Hệ thống tự nhảy;[9]: Nhập thuế suất được miễn nếu có.
– B3. Sau khi hoàn tất, nhấn nút ghi → Kết xuất XML và gửi.

6. Quyết toán thuế tài nguyên

– Kê khai theo tháng: Bạn phải lập tờ khai quyết toán thuế cho kỳ tính thuế của năm dương lịch → Thời hạn nộp báo cáo: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
– Khai theo giờ sinh: Kết thúc mỗi hợp đồng hoặc kê khai nộp thuế của một giai đoạn mua bán, khai thác còn phải lập tờ khai quyết toán cho các lần kê khai nộp thuế → Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày ký hợp đồng ngày kết thúc.
– Cách kê khai quyết toán:
+ Mở HTKK → Chọn tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/TAIN
+ Các chỉ số từ [1] -> [10] bạn điền vào tờ khai thuế;
+ Chỉ tiêu [11]: Nhập số thuế đã nộp trong kỳ = Tổng chỉ tiêu [10] của tờ khai từng thời kỳ;
+ Chỉ tiêu [12]: Là số thuế nộp thừa, nộp thiếu sau khi quyết toán.
+ Bấm ghi, kết xuất xml và gửi qua chữ ký số công cộng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765