Quy định pháp TNHH về đổi tên đệm cho con

Rate this post

Xin chào TNHH sư, Tôi nhờ mẹ chồng tôi đi đăng ký khai sinh cho con nhưng trong lúc đi ĐK bà viết nhầm tên đệm cho con tôi, giờ tôi muốn đổi tên đệm cho con nhưng không biết làm thế nào. . Xin TNHH sư tư vấn giúp tôi việc thay đổi tên đệm trong giấy khai sinh của con tôi.

Mẫu đơn xin đổi họ, tên, chữ đệm cho con mới nhất 2023
Quy định pháp TNHH về đổi tên đệm cho con

Mong TNHH sư sớm hồi âm giúp tôi. Cảm ơn!

Đạo TNHH ketoanhn sẽ trả lời các câu hỏi về “Thay đổi tên đệm trong giấy khai sinh” của bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 • TNHH hộ tịch 2014 số 60/2014/QH13 của Quốc hội;
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP .

2. Giấy khai sinh là gì?

Khoản 6 Điều 4 TNHH Hộ tịch 2014. Giấy khai sinh được hiểu như sau:

“Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đăng ký khai sinh; Nội dung giấy khai sinh gồm những thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của TNHH này.

Theo quy định trên, giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân; khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh. Và bao gồm những thông tin cơ bản quan trọng sau:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; tình dục; ngày sinh; Nơi sinh; quê hương; Quốc gia; quốc tịch;
– Thông tin của cha, mẹ của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; Năm sinh; Quốc gia; quốc tịch; nơi cư trú;
Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Xem thêm  Glucozơ là đường đôi

3. Giá trị pháp lý của giấy khai sinh?

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy khai sinh như sau:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
Tất cả hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày sinh; tình dục; Quốc gia; quốc tịch; quê hương; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
Trường hợp nội dung trong hồ sơ; giấy tờ tùy thân khác với giấy khai sinh của người đó thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ; Cơ quan cấp giấy tờ có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ theo nội dung trong giấy khai sinh.
Như vậy, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc; thể hiện những thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân và là cơ sở để xác định thông tin của cá nhân trên các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân của cá nhân đó. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày sinh; tình dục; Quốc gia; quốc tịch; quê hương; quan hệ cha mẹ con như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bằng cấp, sổ bảo hiểm, bằng lái xe… đều phải thống nhất với nội dung trong giấy khai sinh.

Giấy khai sinh có giá trị pháp lý và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nếu có thay đổi, sai sót cần đính chính thì người có quyền yêu cầu thay đổi, cải chính Giấy khai sinh có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Xem thêm  Quy trình chứng nhận của FDA cho các thiết bị y tế [2023]

4. Quy định pháp TNHH về thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh đã đăng ký

Phạm vi thay đổi hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 26 TNHH hộ tịch 2014 như sau:

 • Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong Giấy khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp TNHH dân sự.
 • Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của TNHH nuôi con nuôi.

Như vậy, theo quy định trên thì việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong thông tin khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp TNHH dân sự.
Điều kiện thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

 1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của TNHH Hộ tịch phải được cha, mẹ của người đó đồng ý và được ghi rõ trong Tờ khai; Đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên còn phải được sự đồng ý của người đó.
 2. Cải chính hộ tịch theo quy định của TNHH Hộ tịch là việc cải chính những thông tin về cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của người làm hộ tịch. công chức hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”
Xem thêm  Tra cứu hộ khẩu trực tuyến

5. Quy định pháp TNHH về thủ tục đăng ký thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh

Thủ tục đăng ký thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 28 TNHH hộ tịch 2014, cụ thể như sau:

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

 1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp TNHH về hộ tịch và pháp TNHH về hộ tịch. Theo quy định của pháp TNHH có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào Sổ hộ tịch. cấp trích lục. cho người yêu cầu.
  Trường hợp việc thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
  trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.
 3. Trường hợp việc thay đổi, cải chính hộ tịch được đăng ký khác với nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký. hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.
  Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện ghi vào sổ. sổ hộ khẩu. chủ tịch.”
Xem thêm  Tìm hiểu về Tổng cục kinh tế quốc dân

6. Quy định của pháp TNHH về thẩm quyền đăng ký thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh

Thẩm quyền đăng ký thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh được quy định tại Điều 27 TNHH Hộ tịch 2014 như sau:

“Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên đệm trong Giấy khai sinh cho người chưa đủ 14 tuổi.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Chỉ thị 643/CT-BGDĐT về sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765