Quy định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Ngày 05/05/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2021/TT-BYT. Thông tư này quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập bao gồm: dân chủ trong đơn vị, dân chủ với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh và trách nhiệm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. cơ sở điều trị. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.

hình ảnh 20200811142206

Đăng ký bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: BTQ

Do đó, Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người có liên quan và người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Điều 10 của Thông tư quy định những việc phải thông báo nhanh chóng, công khai cho người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh bao gồm:

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh đối với đơn vị.

Quy chế của đơn vị, sơ đồ hướng dẫn các khoa, phòng và các đơn vị trực thuộc.

Quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và các thủ tục khác có liên quan.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế; chế độ miễn, giảm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; thanh toán giá, chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp dịch vụ.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh; giá các dịch vụ khác trong đơn vị.

Lịch công tác, lịch làm việc hàng ngày của cán bộ, viên chức của đơn vị; giờ tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị.

Bộ phận tiếp công dân, tham gia giải quyết ý kiến, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

Số điện thoại dịch vụ của Bộ Y tế.

Các vụ, hành vi gây rối trật tự, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Kết quả là điểm số đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

Các hình thức công khai bao gồm: Đăng tải, thực hiện thông tin trên băng thông tin điện tử: Đăng tải các nội dung quy định tại Điều 10 Thông tư này dưới các hình thức: Văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, chỉ đường đến các khu vực, khoa, bộ phận, đơn vị trực thuộc. đơn vị; nội quy, quy chế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ phục vụ người bệnh tại những địa điểm thuận tiện tập trung đông người bệnh. Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Thông tin, truyền thông và tư vấn: Tổ chức thông tin, truyền thông và tư vấn về chế độ, chính sách và các vấn đề liên quan đến công tác khám chữa bệnh từ khi người bệnh mới đến phòng khám hoặc phòng cấp cứu, khoa.

Thông báo trực tiếp cho người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức hoạt động của hội đồng người bệnh khoa, phường, đơn vị.

Thông tư cũng nêu rõ người bệnh và người đại diện hợp pháp của họ tham gia phản hồi, giám sát, bao gồm:

Việc thực hiện các chế độ, chính sách y tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh như: Chế độ khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế; chính sách, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp dịch vụ.

Việc thực hiện nội quy, quy chế khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức đơn vị; Phát hiện và báo cáo thủ trưởng đơn vị, trưởng các khoa, phòng, đơn vị thuộc cán bộ, viên chức có biểu hiện tinh thần xuống thấp, thái độ phục vụ người bệnh chưa tốt, có hành vi có vấn đề, sách nhiễu, xô đẩy, phân biệt đối xử, đòi hối lộ đối với người bệnh hoặc sức khỏe của người bệnh . đại diện pháp lý; Đề xuất ý kiến, trao đổi và phối hợp với nhân viên y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ người bệnh.

Việc thực hiện vệ sinh môi trường, trật tự an toàn trong đơn vị.

Việc tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết yêu cầu, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và đại diện hợp pháp của người bệnh trước đơn vị.

Hình thức tư vấn, giám sát có thể là phản ánh trực tiếp với nhân viên y tế của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; giao ban lãnh đạo đơn vị tại phòng tiếp dân đơn vị; gửi ý kiến ​​bằng văn bản qua hòm thư góp ý của đơn vị; qua đường dây trực tiếp do đơn vị chỉ định; thông qua đối thoại trực tiếp hoặc thông qua hoạt động hội đồng người bệnh khoa, phòng, đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện dân chủ trong quản lý và hoạt động của đơn vị. Định kỳ hàng tháng, tổ chức đối thoại trực tiếp để chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức đơn vị, người bệnh và đại diện hợp pháp của người bệnh; phản hồi kịp thời và giải quyết các đề xuất và nghi ngờ, nếu có.

Quyết định số 44/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế dân chủ trong bệnh viện công lập hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765