Quy chuẩn khí thải lò đốt chất thải nguy hại Việt Nam 2023

Mục đích của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là theo dõi số liệu của từng công ty. Đánh giá tác động của ô nhiễm được tạo ra giúp công ty ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Mời các bạn đón đọc để theo dõi những kiến ​​thức liên quan đến chất thải nguy hại.

Hướng dẫn mới về thông báo định kỳ chất thải nguy hại 2023
Quy chuẩn khí thải lò đốt chất thải nguy hại Việt Nam 2023

1. Vận hành lò đốt chất thải công nghiệp

Phải xây dựng và thực hiện quy trình vận hành an toàn lò đốt chất thải công nghiệp, trong đó phải thể hiện các nội dung sau:

a) Trừ trường hợp lò đốt chất thải công nghiệp có quy trình vận hành đặc biệt do nhà sản xuất quy định và được cơ quan cấp phép xem xét cụ thể, quy trình khởi động lò đốt chất thải công nghiệp thực hiện theo trình tự sau:

– Bước 1: Khởi động hệ thống xử lý khí thải;

– Bước 2: Khởi động và đốt nóng toàn bộ vùng đốt. Chỉ một số loại chất thải không nguy hại có nhiệt lượng cao (như chất thải sinh khối) mới được nạp vào để thay thế hoặc bổ sung nhiên liệu truyền thống sau khi sử dụng nhiên liệu truyền thống để đốt nóng vùng đốt sơ cấp đến nhiệt độ trên 300 (ba trăm) °C và đốt thứ cấp. vùng có nhiệt độ cao hơn 800 (tám trăm) °C. Chất thải không nguy hại được sử dụng trong quá trình khởi động này phải được xác định và ghi rõ trong quy trình;

– Bước 3: Nạp chính thức chất thải vào lò đốt chất thải công nghiệp. Chất thải thông thường có nhiệt trị thấp và chất thải nguy hại chỉ được nạp khi nhiệt độ vùng đốt đạt giá trị tương ứng quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn này.

b) Thủ tục chấm dứt hoạt động lò đốt chất thải công nghiệp phải được thực hiện theo trình tự sau đây:

– Bước 1: Ngừng chất thải. Tiếp tục hòa trộn phần cặn còn lại trong vùng đốt sơ cấp và cấp nhiên liệu (nếu cần) cho đến khi đốt hết phần cặn;

– Bước 2: Ngừng cấp nhiên liệu vào vùng đốt sơ cấp sau khi chất thải được đốt cháy hoàn toàn (không còn dấu hiệu cháy);

– Bước 3: Ngừng cấp nhiên liệu vào vùng cháy thứ cấp sau khi không còn khói ở vùng cháy sơ cấp và không còn khí thải qua ống khói;

– Bước 4: Ngắt hệ thống xử lý khí thải và chấm dứt mọi hoạt động của lò đốt khi nhiệt độ vùng đốt sơ cấp giảm xuống dưới 300 (ba trăm)°C.

Chất thải trước khi nạp vào lò đốt phải được kiểm soát để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lò đốt, tránh nạp chất thải mà lò đốt không xử lý được. Phải chuẩn bị đủ lượng chất thải đảm bảo cho mỗi lần vận hành lò đốt chất thải công nghiệp không dưới 24 (hai mươi bốn) giờ liên tục. Tại Phụ lục 2 của Quy chuẩn này, một số yêu cầu được thiết lập đối với chất thải trước khi đưa vào lò đốt.

Không được phép đốt: Chất thải phóng xạ; chất thải nổ; chất thải có tính ăn mòn hoặc chứa thủy ngân, chì, cadimi vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT. Chỉ những chất thải có chứa halogen hữu cơ vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT mới được đốt trong các lò đốt chất thải do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Lò đốt chất thải công nghiệp có thể tích vùng đốt sơ cấp lớn hơn 20 (hai mươi) m3 hoặc khoảng cách từ điểm xa nhất của vùng đốt sơ cấp đến cửa thải lớn hơn 2 (hai) m thì phải lắp đặt thêm thiết bị cơ khí. . khí hóa để nạp chất thải vào lò đốt và khuấy trộn chất thải trong vùng đốt sơ cấp (trừ trường hợp công nghệ không yêu cầu khuấy trộn như nhiệt phân kỵ khí).

Có biện pháp kỹ thuật để loại bỏ tro, xỉ ra khỏi vùng đốt sơ cấp trong quá trình vận hành một cách thuận tiện, đảm bảo cho lò đốt chất thải công nghiệp hoạt động liên tục, không gián đoạn.

Phải lưu giữ hồ sơ vận hành lò đốt chất thải công nghiệp, trong đó ghi rõ khối lượng, loại chất thải đốt, thời gian thực hiện và tên người vận hành.

2. Quản lý chất thải từ lò đốt chất thải công nghiệp

Nước thải phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp (nếu có) chỉ được thải ra môi trường sau khi đã được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

3.2.2. Tro, bụi, bùn thải và chất thải rắn khác từ quá trình vận hành lò đốt chất thải công nghiệp phải được xác định, phân loại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp với quy định của pháp TNHH.

3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố

Xây dựng và triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ theo quy định về phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.

Bạn phải xây dựng và thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với các sự cố khác theo quy định (như quy định về quản lý chất thải nguy hại đối với trường hợp đốt chất thải nguy hại).

Ngoài cơ chế ngắt thủ công, các khu đốt phải có cơ chế tự động ngắt khi hoạt động không bình thường hoặc gặp sự cố.

Vùng cháy phải có biện pháp kỹ thuật để hạ nhiệt độ kịp thời khi nhiệt độ vùng cháy tăng cao đột ngột, bất thường hoặc xảy ra sự cố.

Lò đốt khí thải phải có van bypass để xả khí thải trực tiếp vào ống khói qua hệ thống xử lý khí thải khi có sự cố. Van ngắt phải có cần điều khiển bằng tay hoặc tự động ở độ cao phù hợp với người đứng, đảm bảo thao tác thuận tiện, kịp thời khi có sự cố mà không phải trèo vào lò đốt. Việc xả chất thải phải được dừng lại ngay lập tức sau khi sử dụng van xả đóng. Chỉ vận hành lại sau khi sự cố đã được khắc phục hoàn toàn. Van giảm áp ngắt phải có con dấu của cơ quan cấp phép để ngăn chặn việc sử dụng tùy tiện và bạn phải thông báo trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi phá niêm phong để cơ quan cấp phép niêm phong lại.

4. Giám sát lò đốt chất thải công nghiệp

Lò đốt chất thải công nghiệp cần được trang bị thiết bị quan trắc tự động, liên tục để đo và ghi lại các thông số nhiệt độ tại vùng đốt, nhiệt độ khí thải sau hệ thống xử lý khí thải.

Phải bố trí camera ghi hình hoặc cửa quan sát trực tiếp để quan sát quá trình cháy trong vùng cháy sơ cấp với đường kính hoặc chiều rộng mỗi chiều ít nhất là 05 (năm) cm.

Việc quan trắc môi trường định kỳ đối với lò đốt chất thải công nghiệp phải được thực hiện theo quy định hiện hành và yêu cầu của cơ quan cấp phép nhưng với tần suất không ít hơn 03 (ba) tháng/giờ.

Việc quan trắc liên tục, tự động một số thông số trong khí thải và lấy mẫu giám sát dioxin/furan chỉ được yêu cầu trong trường hợp đốt chất thải có chứa halogen hữu cơ vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc một số quy chuẩn khác. trường hợp đặc biệt theo yêu cầu cụ thể của cơ quan cấp giấy phép.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765