Quản lý nhà nước về kế toán được quy định như thế nào?

1. Quản lý nhà nước về kế toán được quy định như thế nào?

Quản lý nhà nước về kế toán được quy định như thế nào?
Quản lý nhà nước về kế toán được quy định như thế nào?

Quản lý nhà nước về kế toán được quy định tại Điều 71 TNHH Kế toán 2015 như sau:

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

– Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán;

– Xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp TNHH về kế toán;

– Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Quy chế thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên;

– Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán;

– Quy định cập nhật kiến ​​thức cho kế toán viên hành nghề;

– Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

– Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp TNHH về kế toán;

– Hợp tác quốc tế về kế toán.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.

2. Mọi người hỏi/Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để bạn phân tích một bảng cân đối kế toán?

Bảng cân đối kế toán của một công ty có thể được đánh giá bằng ba loại thước đo chất lượng đầu tư chính: vốn lưu động hoặc thanh khoản ngắn hạn, hiệu suất tài sản và cơ cấu vốn hóa.

Tỷ lệ khả năng thanh toán là gì?

Đây là các tỷ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, có chức năng phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu thanh toán nợ hay không.

Ý nghĩa của tỷ lệ các khoản phải thu trên các khoản phải trả là gì?

Hệ số này thể hiện tỷ lệ giữa bốn bị chiếm dụng và bốn bị chiếm dụng của doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này cao hơn 100% có nghĩa là doanh nghiệp chiếm dụng nhiều hơn bị chiếm dụng và ngược lại.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765